Personuppgifter enligt ny lagstiftning

Från och med den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (kallad PUL)av en ny lagstiftning – GDPR – General Data Protection Regulation.
Kullens Hembygdsförening hanterar följande uppgifter om sina medlemmar:
för- och efternamn, gatuadress, gatunummer, postnummer, ort, medlemsnummer, telefonnummer, mailadress samt eventuellt engagemang i styrelse, kommittéer, valberedning. Uppgifterna lagras så länge medlemskapet kvarstår. När medlemskapet upphör, raderas uppgifterna.
Medlemsregistret hanteras av Membit. Kullens Hembygdsförening har ett underleverantörsavtal med Membit.
Önskar du mera info, kontakta gärna vår ordförande eller vår sekreterare!

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter