Himmelstorpsgården

Några bilder som visar vad som har hänt på Himmelstorp den senaste tiden.
Image
Den gamla hästvagnen har rengjorts. Erik njuter i vårsolen efter rengöring av åkvagnen, och Henrik ser nöjd ut.

Foto: Bengt Rosenkvist

Image

Kullens hembygdsförenings informationstavla har reparerats.​​​​
Foto: Bengt Rosenkvist

Image
Intill boningslängans sydfasad fanns en bihave med bikupor, idag är det en liten prydlig ”rabatt”.
Foto: Bengt Rosenkvist

Image

Den vackra gårdsplanen med hästvandringen har skötts om och är prydlig igen.
Foto: Bengt Rosenkvist

Image

Slottsträdgårdsmästaren Georg Grundsten på Krapperup har besökt oss tillsammans med Helen
Thorn Jönsson från Naturum, vi fick då förstärkt bilden av den ”have” som tidigare funnits beskriven
av Mårten Sjöbecks undersökningar 1926. Buxbomen i den västra delen är troligtvis från 1700-talet,
orkidéerna blommade, Sankt Pers nycklar.

Foto: Bengt Rosenkvist


Delar av Krapperupsstiftelsens fastighetskommitté med ordförande har också besökt oss på Himmelstorp, trevligt.
Vi hälsar alla välkomna, vi är oftast på plats lördagar mellan 10-12, besök oss! 
Vi jobbar ute och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Editerad av: Birgitta Tilly (2020-10-09 15:58:30)

Kontakta oss

 För respektive objekt, se under "Hus och gårdar" eller "Möllor" i menyn
 Läs mer under: "Om oss" i menyn[email protected]