Gunnestorps Mölla

Årets öppna visningar är slut. Vi tackar alla besökare för ert intresse.
Välkomna igen till sommaren 2018.
Program kommer att presenteras under våren.

 

Koordinater: 56.191757, 12.674352
Mjöhultsvägen
Mjöhult

För kontakt:
042-652 21 eller 070-441 83 51.

Gunnestorps mölla är en holländsk väderkvarn, byggd 1850. Möllan består av port samt tre ”loft” bro – kvarn – hissloft. Den har tre par kvarnstenar som är 10 spann i diameter (1 spann är 150 mm). De laskade vingarna är 40 alnar (1 aln är 0,60 m).

Möllan användes fram till 1951, då driften lades ner. Sedan stod möllan stilla och orörd ända till 1974, då den tillsattes Kullens Hembygdsförening. En möllekommitté bildades, vilken kunde påbörja en genomgripande renovering både ut och invändigt. Nya vingar tillverkades, samt nytt krögverk sattes upp. Hela kvarnen kläddes om med nya spån. År 1977 kunde Gunnestorps mölla åter mala med vindkraft efter 26 år.

Möllan är i gott skick och är kulturmärkt sedan några år tillbaka.