Brandstorps mölla

VÄLKOMMEN TILL 2018-ÅRS VISNINGAR

Söndagen den 1 juli          13.00 – 16.00  Skånska Möllors dag
Söndagen den 5 augusti  13.00 – 16.00  Hembygdens dag

Koordinater: 56.171247,  12.616348
Möllehusvägen 17
Brandstorp
263 91 Höganäs

Kontakt: 073 771 08 96

Möllan brann ner hösten 2013. I stället för att mala mjöl får vi ägna oss åt att bevara och skydda det som finns kvar. Vi kommer ändå att hålla öppet för allmänheten under hembygdsföreningens gemensamma öppetdagar. Vi har nu byggt ett tak över muren och och är igång för att ordna en liten utställning om möllan. En av utgångspunkterna för byggnationen har varit att det ska vara möjligt att bygga upp en mölla på stenfoten.

Brandstorps mölla ödelades vid en brand under hösten 2013. Möllan brann ner till grunden den 29 oktober. Under dagen och eftermiddagen hade den omsorgsfullt välhållna möllan stormsäkrats för den annalkande Simone. Allt var iordning när den lämnades.

Citat från HD:
”Sven Magnusson berättar att det var vid 21.30-tiden på måndagskvällen som han såg att det brann.
– Det var ju strömlöst och svart här ute på grund av stormen när jag reagerade över ett ljussken från det här hållet. Möllan var snart övertänd i stormen och räddningstjänsten hade ingen möjlighet att rädda den.
– Den var helt övertänd. Vi fick inrikta oss på att rädda en granngård som låg i vindriktningen, förklarar räddningsledare Mats Nilsson.”

Rester efter branden oktober 2013.

Rester efter branden oktober 2013.
Fotograf Peter Sandell

Hur det blir i framtiden är alldeles för tidigt att uttala sig om, men styrelsen för Kullens Hembygdsförening har en viktig uppgift att ta tag i.

Lite historia om möllan:
Byggåret är okänt, men den äldsta kända uppgiften om Brandstorps väderkvarn är från 1807.

Möllan är av holländartyp, där endast övre delen (hättan) vrids, för att få vingarna mot vindriktningen. Ursprungligen var detta en s k jordholländare, en låg mölla utan omgång, där vingarna gick nästan ända ner till marken. 1851 lyftes möllan upp på en stenfot, med genomgående port och träomgång. Denna ersattes på 1890-talet av den gråstensomgång, som fortfarande finns kvar.

Kvarnverksamhet bedrevs här fram till 1956, då möllaren Johan Klintberg lade ner rörelsen. 1959 avyttrade han möllan till en mölleförening, och möllan har sedan dess underhållits genom ideellt arbete av bygdens folk. 1966 byttes spånbeklädnaden ut helt och hållet. 1984 sattes nya vingar upp. På 1990-talet rustades möllan upp invändigt, och 1996, 40 år efter att kvarnverksamheten upphört, kunde möllan återinvigas. Segel sattes på vingarna, vinden kunde driva de gamla träkugghjulen, och två fungerande kvarnar snurrade åter i Brandstorps mölla.

 

Nedan ytterligare två bilder på kvarnen. Klicka på bilden för förstoring.

Sven MagnussonFotograf: Sven MagnussonSven MagnussonFotograf: Sven MagnussonFotograf: Sven Magnusson

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter