Möllor

Foto Sven Magnusson. Brandstorps mölla före branden

Besök våra möllor.
Under sommaren har vi vid flera tillfällen visningar av våra möllor. Vi visar den finurliga tekniken och några av våra möllor maler om vädret är gynnsamt. Visningstider: Se under respektive mölla eller i listan  Hitta aktivitet. Det kommer även vara öppet vid Brandstorps fd mölla.

1959 skrevs i hembygdsföreningens årsbok Kullabygd: ”De gamla möllorna sjunger på sista versen. Vär-möllorna gav liv åt slätten, när vingarna svängde.” Detta gav hembygdsvännerna inspiration att bevara några möllor i Kullabygden. Nu står fem möllor under Kullens Hembygdsförenings beskydd. De är väl värda besök. Du är också mer än välkommen att vara med i arbetet med att bevara dessa möllor och att visa dem för besökare från när och fjärran. De är viktiga kulturarv.

Mer om möllorna se under respektive rubrik. Här finns också hänvisningar till eventuella hemsidor där du kan ta del av ytterligare information, historia, bakgrund, fakta och berättelser.