Bräcke Mölla, minns du?

2016
Kommittén för Bräcke Mölla har under 2016 återuppfört ett magasin vid möllan.

Under 1920-talet byggdes ett magasin vid den mölla som då stod på Bräcke backe. Förändringar i ”logistiken” gjorde att man behövde mer plats för att hantera säd och lagra mjöl. På gamla bilder kan man se detta magasin. Se länken:

Gamla magasinet

Nu har vi återuppfört  ett magasin i stil med det magasin som fanns tidigare.

Finansieringen av projektet sker dels genom att Länsstyrelsen i Skåne har beviljat ett bidrag på 175 000 kronor ur landsbygdsprogrammet 2014-2020, som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt att Sparbanksstiftelsen Gripen har beviljat ett bidrag på 75 000 kronor. Vi har också fått bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening på 20 000 kronor.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgSparbanksstiftelsen_Gripen_Swedbank

IMG_2680Fotograf: IMG_2680
Fotograf: IMG_2680

Klicka på bilden om du vill se den i större format

För mer information om magasinet och dess byggnation klicka på länken:

ÅTERUPPFÖRT-MAGASIN-VID-BRÄCKE-MÖLLA, 2016

2015
Årets höjdpunkt var nog när vi visade möllan för 160 elever från olika skolor i kommunen. Vi guidade 11 grupper med information hur möllan fungerar, hur mjölet ser ut, historian runt denna mölla och olika trädslag i en mölla. Visningen gjordes en fredag så några av oss hade tagit ut en semesterdag för detta. Vi ville ge en fascinerande upplevelse med möllan i drift. Berätta om möllans konstruktion och uppbyggnad eftersom den har varit ett av många steg i utvecklingen till det vi har i dag i form av bilar med sina växellådor, vindkraftverkens mekanik, mm, mm.

Byte av golv på Broloftet har delvis genomförts under sommaren.

Foto Emma Sandell FestinFotograf: Foto Emma Sandell Festin

Foto Emma Sandell FestinFotograf: Foto Emma Sandell Festin

 

 

 

 

 

2014
Vi har genomfört 7 öppna visningar då vi satt segel och malt mjöl. Tyvärr har sommaren varit vindfattig så särskilt mycket mjöl har det inte blivit på visningsdagarna.
Många besökare har ändå kommit och och tittat på en mölla i drift, fascinerats av den finurliga tekniken och på vägen ut passat på att fika och ätit av det goda brödet.

Vi har också haft en vigsel på midsommarafton och veteranmotorcyklar har pausat hos oss.

I våras tjärade vi hela möllan. Ett stort arbete som vi genomförde på två tuffa arbetsdagar.

Tjärning av möllan, närbildFotograf: Tjärning av möllan, närbild Tjärning av möllanFotograf: Tjärning av möllanFotograf: Tjärning av möllan

 

 

 

 

 

2013-10-31

NYTT STICKESPÅN PÅ HÄTTAN

Möllan har nu fått nytt stickespån på hättan. Arbetet var klart den 18 oktober. En förutsättning för att kunna genomföra detta arbete har varit bidrag från Länsstyrelsen, Erik Erikssons fond, Sparbanksstiftelsen, Stiernstedt Kockenhus Kulturförening och Åke Lundhs fond, samt medel som vi har fått in via våra öppna visningar. Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till genomförandet av denna renovering. Vill du veta mer om arbetet. Läs ”BRÄCKE MÖLLA – ANTIKVARISK MEDVERKAN 2013, RENOVERING AV HÄTTAN” av Caroline  Ranby. Hon beskriver tillvägagångssätt och arbetet. Hon ger också en bakgrund till möllorna på Bräcke.

Länk: Bräcke mölla renovering hätta 2013 AM

2013-10-10
Nu är vi på gång. Bytet av sticketaket på hättan har påbörjats.

SAMSUNG

Hättan har varit i dåligt skick en tid med följd att det regnar in och fåglar huserar i möllan. Det är därför angeläget att vi renoverar. Först ska ställning byggas runt möllan, därefter tas de gamla stickorna bort. Översyn av spant och läkt görs sedan, innan de nya stickorna spikas på plats. Detta är ett stort arbete som vi bedömt att vi inte klarar själva, så Kyrktak från Norrköping gör arbetet.

För att finansiera det hela har vi sökt pengar från olika fonder och mycket glädjande har vi fått respons från flera håll. Länsstyrelsen har gjort ett avsteg från sin policy att enbart stödja byggnadsminnesmärkta objekt och beviljat oss bidrag till i stort sett halva kostnaden under förutsättning av vi gör det under antikvarisk medverkan och att arbetet är slutfört före den sista oktober. Caroline Ranby kommer att bistå oss med sin kunskap. Länsstyrelsens skäl har varit att vi har en mölla som vi maler i och visar upp för besökare vid våra öppna visningar men också för grupper, bland annat skolklasser. I år har vi haft öppna visningar vid 8 tillfällen och för grupper vid 6 tillfällen. Drygt 2 000 personer har besökt möllan i år.

Vi har också erhållit bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening, Sparbanksstiftelsen i Skåne, Erik Erikssons fond och Åke Lundhs fond. Vi räknar med att själva stå för 25% av kostnaderna så utan bidragen hade takbytet inte varit möjligt. Så ett mycket stort tack riktar vi till bidragsgivarna men självklart också till alla de som med ideellt arbete ser till att vi kan hålla möllan igång och så att vi får in intäkter av kaffeförsäljning med hembakt, nybakat bröd, lotterier och mjölförsäljning.

2013-09-23
Tillsammans med Zackows Lantliv på farfars tid hade Bräcke mölla septemberöppet den 22 och 23 september. Intresserade besökare kom med traktorskjuts från Lantliv och tittade på möllan när vi malde. En del togs sig till oss på annat sätt, bland andra Brunnby Moppers. Ett ideellt och slutet sällskap för främjandet av genuin mopedkultur i Kullabygden. På bilden syns från vänster Teknisk Direktör: Magnus Börjesson, President: Ulf Bengtsson, Exekutor Olof Weister, Ålderman Lennart Wettin, Skattmästare Håkan Sjöberg, Barmästare Roger Andersson samt Gästförare Tommy Andersson.

Mopedbesök, Foto Emma SandellMopedbesök, Foto Emma Sandell

2012

Under våren 2012 har vi arbetat med ett svansträbyte vid vår mölla. Det gamla svansträet har till delar varit ruttet, vilket vi konstaterade vid provborrning under sommaren 2010. Vi har nu bytt ut det gamla svanträet mot ett nytt. Vi har rest ställning på omgången runt svanträet. Lossat strävorna och sedan lyft ned det gamla svansträet med hjälp av Bräcke Lyft & Transport. Använt det gamla svansträet som mall för det nya. Detta gäller bland annat hål och ursparningar. Därefter har vi lyft upp svanträet och angjort det på riktigt sätt. Ett precisionsarbete som heter duga. I överändan på det 10 meter långa och 500 kilo tunga svanträet hade vi borrat ett 20 millimeters hål som skulle passas in på en bult fastsatt innanför det översta fönstret i möllan.

Nu är det nya svansträet på plats. Titta på bilderna i nedanstående galleri.
Klicka på en bild så får du en förstoring. Du kan också bläddra mellan bilderna. Klicka upptill till höger eller vänster.
Utvald fura på Bosarp i Glimåkra, foto Lennart Bosrup
10-metersstocken tas hem, foto Lennart Bosrup
Stocken upplyft på ramsågen hos Ravanis
Stocken sågas
Förberedelser för att ta ner gammalt svansträ, foto Emma Sandell
Nedkyft av svansträ, foto Emma Sandell
Nya svansträet på väg upp, foto Anna-Lena Sandell
Precisionsarbete att passa in svansträet på bult, foto Peter Sandell
Det nya svansträet på plats, foto Peter Sandell
Vi som bytt svansträ, foto Emma Sandell
Bräcke mölla, Segel sättes, foto Emma Sandell
Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter