Hustoftagården


PROGRAM 2020

20/5    –   Öppen gård, Visning av gården, Fri entré    18.00 – 20.00

17/6    –   Öppen gård, Visning av gården, Fri entré    18.00 – 20.00

19/7    –   Allsång, Visor och våfflor, entré    13.00 – 16.00

  2/8    –   * HEMBYGDENS DAG *   - Visor och våfflor, fri entré   13.00 – 16.00

30/8    –   STORA VISNINGSDAGEN!  med folkdans, lotteri, våfflor, entré   13.00 – 17.00 

15/11  –  * Gammaldags Julmarknad *  13.00 – 17.00

 

Adress: Vid korsningen Prästavägen- Hustoftavägen, Höganäs

Koordinater: 56.191584, 12.607082

Hustofta nr 3, i Väsby socken, i dagligt tal kallat för Hustoftagården, byggnadsminnesförklarad sedan år 2004, ligger på Prästavägen mellan kyrkorna i Väsby och Viken, ca 2 km öster om Höganäs.
Gården är en fyrlängad 1800-talsgård med en unik boendemiljö från slutet av 1800-talet. Hemmanet har så långt man kan följa det i hävderna varit ett skattehemman, d.v.s. åboarna ägde själva detsamma.
Egendomen har kunnat följas ner till 1596. Den brukade jorden är frånsåld, men återstoden har mer samhörighet med gångna släktled än på många andra håll.
På Hustoftagården bodde tidigare systrarna Maria och Anna Andersson. Numera är båda borta. Maria och Anna donerade 1978 sitt hem i Hustofta till Kullens Hembygdsförening. Gården har gått i släkten sedan 1717. Systrarna Andersson var alltid intresserade av sin släkt och sitt hem och de bevarade mycket i sin tidstrogna miljö. Det är att hoppas att denna rest av en verklig släktgård ska kunna bevaras utan att skringras på alla håll.
Förutom den unika boendemiljön finns i övriga byggnader ett bevarat stall som minner om gårdens djurhållning, samt hjälpmedel som använts. I logorna finns maskiner och redskap som över tid erinrar om gårdens brukande. Därutvöver finns drängkammare, såväl i stall som i omgjort undantag, bakstuga, brygghus.
Hustoftagården förvaltas och vårdas med stor omsorg av Hustoftakommittén. Gården hålls öppen för allmänheten enligt särskilt schema. Grupper, bussbesök, föreningar, skolklasser eller andra sammanslutningar är välkomna efter överenskommelse.
I årsskriften Kullabygd år 1983, finns en artikel om Hustoftagården.

 Ann-Sofie Hansson, 0704-37 23 35   [email protected]

 

 

 

Editerad av: Birgitta Tilly (2020-03-15 16:36:53)