Himmelstorp

CCI20140505_0001.jpgFotograf: CCI20140505_0001.jpg

 

 

 

 

 

Himmelstorpsgården på Kullaberg, har övergått i ägarnas skötsel.

Gården ägs av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Krapperups kyrkoväg 13,
263 76 Nyhamnsläge, 042-34 40 68 (Godskontoret).
www.krapperup.se

Gården arrenderades under åren 1953 fram till december 2016 av Kullens Hembygdsförening.
Den fyrlängade gården ligger i unik naturmiljö, mitt uppe i Kullabergs naturreservat och har under åren tjänat som ett välbehövligt stopp för många besökare på Kullaberg.
Här har man kunnat koppla av med kaffe och hembakat i den lilla caféträdgården, få vatten till törstiga vovvar (och till sig själv också!), bli omplåstrad när man ramlat på Nimis och mycket mer. Gården skulle kunna bli en utmärkt Info-plats för Höganäs Turistbyrå.

Kullens Hembygdsförening är en allmännyttig, ideell förening. Det innebär bland annat att vi inte betalar inkomstskatt och moms. Föreningen får inte tillgodose medlemmarnas eller andra persons ekonomiska intressen.

När de gamla trotjänarna på Himmelstorpsgården med ålderns rätt lämnade sina uppdrag visade det sig mycket svårt att finna nya ideella krafter.

Miljökontoret inkom med synpunkter på caféverksamheten som i princip skulle innebära en omfattande och mycket kostsam renovering/ombyggnad av köksenheten.Frågan uppkom om vem som skulle stå för dessa kostnader.
Moderna krav på hygien är svåra att tillfredsställa i en gammal kulturhistorisk miljö och nu kom en ny fråga upp – byggnaderna är kulturskyddade och alla ändringar måste godkännas av Länsstyrelsen.
Ett öppethållande varje dag under sommarhalvåret vore idealiskt, men då närmar vi oss en affärsdrivande verksamhet som Skatteverket kan ha synpunkter på, med fråga om moms osv. Det hela blev ett moment 22!
Enligt arrendeavtalet ansvarade föreningen för löpande underhåll, vilket under årens lopp inneburit betydande arbete och kostnader för kommittén, dock inte för föreningen som helhet.
Syftet med gården var en gång att det skulle vara en samlingsplats för föreningen, med olika kulturella verksamheter. Det kräver särskild kompetens och kunskap och dessutom är det omöjligt att använda gården som samlingsplats under vinterhalvåret.

Under tre år arbetade styrelsen med frågan om Himmelstorpsgårdens vara eller ej.
I september 2016 beslutade styrelsen att ej fortsätta arrendet. Styrelsen var enig i sitt beslut.
Om det framöver visar sig att det finns en grupp personer som har idéer om verksamhet vid Himmelstorp, samt kompetens och vilja att arbeta praktiskt för att förverkliga dessa, så är styrelsen naturligtvis beredda att lyssna till detta, men det är Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen som har ansvaret och tar beslut om gårdens framtid.

Styrelsen för Kullens Hembygdsförening

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter