Himmelstorp

CCI20140505_0001.jpgFotograf: CCI20140505_0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullens Hembygdsförening har sagt upp arrendeavtalet för Himmelstorp.

Kullens Hembygdsförening har däför inga planerade  visningar under 2017 på Himmelstorp.
Med tanke på den unika miljön och det förtjänstfulla arbete som föreningens Himmelstorpskommitté under många år lagt ner genom olika arrangemang och caféverksamhet, förstår vi att många är upprörda och ledsna över att avtalet med Krapperup är uppsagt.
Inför ny arrendeperiod, med start i mars 2016, tvekade emellertid styrelsen att fortsätta arrendet. Orsakerna var flera:
några mångåriga medlemmar i kommittén lämnade med ålderns rätt och liksom i många andra sammanhang har det visat sig svårt att rekrytera nya ideella krafter.
Miljökontoret har synpunkter på caféverksamheten. För att bedriva den, som för många år sedan, t ex med användning av porslin och möjlighet att servera hembakat och smörgåsar, krävdes bl a ombyggnad av köket. Vid ett möte med kommittén samt representanter för miljökontoret och länsstyrelsen framkom tydligt att hygienkrav och kulturhistoriska krav är svåra att förena med varandra. Dessutom är det förknippat med stora kostnader att bygga om. Frågan är vem som i så fall skulle stå för dem!
Ett öppethållande varje dag under sommarhalvåret vore idealiskt, men då kanske vi närmar oss en affärsdrivande verksamhet som Skatteverket kan ha synpunkter på, med fråga om moms osv. Kullens Hembygdsförening är en allmännyttig, ideell förening och ska inte bedriva en sådan verksamhet.
Enligt arrendeavtalet står föreningen för löpande underhåll, vilket under årens lopp inneburit betydande arbete och kostnader för kommittén, dock inte för föreningen som helhet.
Syftet med gården var en gång att det skulle vara en samlingsplats för föreningen, med olika kulturella verksamheter. Det kräver särskild kompetens och kunskap och dessutom är det omöjligt att använda gården som samlingsplats under vinterhalvåret. Det skulle kräva omfattande reparationer, vilket återigen ställer frågor om kulturhistoriskt bevarande och vem som ska stå för kostnaderna.
Trots dessa tveksamheter beslutade styrelsen att förnya arrendet med början i mars 2016, men sedan dess har insikten om att vi i första hand bör ta ansvar för de kulturobjekt vi äger, vuxit fram. Och nu avslutas arrendet i december 2016. Styrelsen var enig i sitt beslut.
Kanske var det något så drastiskt som skulle till för att många skulle reagera och vi ser inte något hinder för att kunniga och engagerade personer tar initiativ för att denna pärla åter ska få liv.
Om det framöver visar sig att det finns en grupp personer som har idéer om verksamhet vid Himmelstorp, samt kompetens och vilja att arbeta praktiskt för att förverkliga dessa, så är styrelsen naturligtvis beredda att lyssna till detta, men nu är det Krapperup som har det fulla ansvaret och tar beslut om gårdens framtid.

Styrelsen för Kullens Hembygdsförening

 

Mitt uppe på natursköna Kullaberg ligger den fyrlängade gården Himmelstorp nr 1. Den äldsta, lägre delen av boningslängan anses vara från 1700-talet. Övriga längor från början av 1800-talet. Gården ägs av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen. Under åren 1953 – 2016 arrenderades gården av Kullens Hembygdsförening. Vid övertaget var gården förfallen och delvis raserad. Tack vare oändligt många ideella arbetstimmar och ett omfattande engagemang, har gården renoverats till det skick den är idag.