Register över artiklar i Kullabygd

Alla artiklar som publicerats i Kullabygd ända från start 1926 finns nu  i vårt register, som du kan ladda hem. Artiklarna i årets Kullabygd 2018 finns nu med i registret.

Hittar du en intressant artikel i registret så ska du veta att samtliga Kullabygd finns på Höganäs bibliotek för påseende och kopiering där.  Alla årgångar finns dessutom till försäljning via Hembygdsföreningen.

Ladda hem registret genom att klicka på nedanstående länk.
Du hämtar hem registret till din dator och kan sedan söka i detta register.
Välj Spara som och lägg in det på lämpligt ställe i din dator.
Registret är lagrat i Excel, vilket innebär att du kan sortera efter

Namn på artikel, rubrik
Område i Kullabygden som artikeln handlar om
Författare
Årgång på Kullabygd
Sida i aktuell Kullabygd

Sorteringen görs genom att du vänsterklickar längst upp till vänster.
Hela registret får så en svag blå färg.
Gå sedan vidare till Data uppe i menyn. Klicka här och klicka sedan på Sortera.
Därefter väljer du i vilken ordning sorteringen ska ske.
I år har vi  sorterat  efter år i fallande ordning, sida och författare. Här kan du själv välja i vilken ordning du vill ha ditt register.

Register-till-Kullabygd-2018-03-20

Vissa titlar kan förekomma dubblerade. Detta om artikeln berör fler områden eller om det är fler författare. Detta för att sökningar ska bli så fullständiga som möjligt.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter