Historik


Societetssalongen

Kroppefjälls Hembygdsförening bildades den 13 februari 1954.
Föreningen omfattar dåvarande Kroppefjälls kommun som består av socknarna Dalskog, Gunnarsnäs och Ör. Föreningen fick den gamla restauranten vid Rostocks Brunn- och Badanstalt som gåva av Rostocks Folkets Parkförening.
Huset används numera som museum. Här visas föremål från brunnsepoken och från bygden.

Redan första året diskuterades hur man skulle kunna rädda Societetssalongen, men detta misslyckades tyvärr och denna revs redan samma år. En mindre öppen paviljong är numera uppsatt med hälsokällan i dess mitt.

Torpet från Tegen i Dalskog

 

I parken finns flera gamla byggnader som flyttats hit. Ett torp från Tegen i Dalskog, ett magasin från Hult i Ör, utedass och en smedja. 1964 fick föreningen ännu en byggnad i gåva, Hallersby kvarn, skänkt av Ragnar Jonsson.
Här finns en örtagård med omkring 350 växter, anlagd till minne av rektor Johannes Henriksson och en geologisk kulle med stenarter från Dalsland.
En stor damm med vattenväxter anlades 2003.
Skifferindustrin som var betydande häromkring visas i en utställning både ute och inne i museet.
En scen har byggts upp i Parken där olika musikframträdande framförs vid våra evenemang.

 

 

 

Editerad av: Monica Johansson (2019-01-22 22:11:42)