Boken om Brunnen


Ny bok i december 2015.
Kan beställas av Bo Andersson 070-652 02 02 eller mail brunnen(at)rostock.se.

Under mer än tvåhundra år har människor vallfärdat till den lilla orten Dals Rostock i Dalsland. Det har diktats och sjungits om platsens skönhet och om den hälsa och harmoni man kunnat finna här. Brunnsanläggningen är troligen en av de äldsta i landet, den kan ha anlagts redan i slutet av 1600-talet. Under 1700-talet växte antalet hälsobrunnar i Sverige snabbt. De flesta var små och verksamheten bedrevs under en ganska kort period.
Ett fåtal lyckades överleva både krig och nödår – en av dessa var Rostocks Brunn där rörelsen pågick fram till 1948.
Under brunnstiden var det badsäsong i juni, juli och augusti då anläggningen besöktes av såväl högreståndspersoner som allmoge.
De sökte hälsa och välbefinnande och minst lika viktigt var det sociala umgänget.
Under de mest framgångsrika åren kunde Brunnen per säsong ha upp emot 600 besökare, vilka både kulturellt och ekonomiskt satte sin prägel på den lilla orten.
Brunnsområdet var fram till slutet av 1800-talet kärnan i samhället, varifrån detta sedan expanderade.
När Dalslands Järnväg öppnades 1879 anlades Rostocks första järnvägsstation i direkt anslutning till Brunnen. Långväga gäster kunde då resa med ångbåt över Vänern till Sunnanå hamn och sedan fortsätta resan med tåg till Rostock. Det är alltså tack vare Brunnen det idag finns ett Dals Rostock – den gav de ekonomiska förutsättningarna för orten att utvecklas. Ett betydande antal personer var sysselsatta på Brunnen.
De var brunnsläkare, massörer, baderskor, badkarlar, köks- och serveringspersonal, eldare och vaktmästare. De flesta badgästerna inackorderades i kringliggande villor och gårdar. Allt detta gav en välbehövlig extrainkomst till traktens befolkning.

Med sina 250 sidor är boken om Rostocks Brunn en underhållande läsning – en rikligt illustrerad historiebok med minnen och fakta kring Brunnens händelserika historia.
Den handlar inte bara om Brunnen utan är också en vidare beskrivning av historien bakom, om kurortslivet, järnet, radioaktiviteten och gyttjan, bad och behandlingar samt om andra brunnar och bad i Dalsland. Boken kommer att ge kulturhistoriskt intresserade ett rikt utbyte, inte bara hos dem med lokal anknytning.
Boken omfattar 250 sidor och är illustrerad med ca 350 bilder och kostar 250 kronor.
Författare: Anders Roth och Kerstin Ljungqvist.
Utgiven på Kroppefjälls Hembygdsförenings Förlag, 2015.
ISBN: 978-91-637-9862-7

Brunnsparken och kvarvarande byggnader förvaltas sedan 1950-talet av Kroppefjälls Hembygdsförening.

Förening:

Kroppefjälls Hembygdsförening

Skapad av: Kroppefjälls Hembygdsförening (2017-06-03 14:08:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kroppefjälls Hembygdsförening (2019-01-22 22:37:09) Kontakta föreningen