Dataskyddspolicy


2018-03-21

grundad på dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25.

Syftet med föreningens adressregister är att kunna delge de personer, som är registrerade där, information om föreningen och dess verksamhet och information som rör föreningens intresseområde dvs arkeologi.

De personuppgifter som registreras är namn, postadress, telefonnummer och mejladress. Föreningen har också en hemsida där reportage och bilder från föreningsaktiviteter läggs ut.

Föreningen anser att det föreligger samtycke till att registrera personens personupgifter eftersom det är personen själv som lämnar uppgifterna. Uppgifter på föreningens hemsida är också kända av personerna och om någon person inte önskar finnas där bör personen delge föreningen detta.

I adressregistret inkluderas medlemmar och före detta medlemmar som önskat stå kvar på utskickslistan (eller inte angivit att de vill avregistreras) och dessutom övriga personer som anmält sådant intresse. Vid särskilda arrangemang (t.ex. studiecirkel eller arkeologisk grävning) kan separata mejl-listor upprättas som rör kommunikationen inom just det arrangemanget. Registret finns i styrelsemedlemmars datorer.

Mottagare av personuppgifterna är de personer som står i registret och det gäller i första hand i samband med utskick via mejllista där namn och mejladresser finns angivna. Mottagare är också besökare på hemsidan.

Varje person kan när som helst meddela om man vill göra rättelse eller avregistreras från adressregistret genom ett meddelande till föreningens sekreterare. Personen är alltså med i registret så länge den själv vill. Om en person inte vill figurera på föreningens hemsida åtgärdas detta efter besked från personen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål.

Denna policy är antagen av föreningens styrelse 2018-03-21 och avses finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Förening:

Kronobergs Arkeologiska Förening

Skapad av: Kronobergs Arkeologiska Förening (2018-03-24 09:50:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kronobergs Arkeologiska Förening (2018-11-03 19:13:39) Kontakta föreningen