Styrelse


Enligt val vid årsmötet i mars 2020 består styrelsen i Kronobergs arkeologiska förening av följande medlemmar:

Mariann Hellberg             ordförande
Magnus Hasselquist        vice ordförande
Per Andrén                        sekreterare
Ingrid Andersson             kassör
Niclas Olsson
Bodil Bengtsson
Ingrid Åman
Solveig Olofsson
Magnus Andersson

Editerad av: Claes Lissing (2020-03-27 21:45:28)