Arkeologiska länkar


Här hittar du några bra och nyttiga länkar. Kom gärna med förslag på fler länkar! Skicka förslagen till [email protected]
Länkar blir fort "gamla".  Säg till om någon inte fungerar.
På YouTube finns många filmer om arkeologi och grävningar. Gå in på YouTube och sök på arkeologi, eventuellt med tillägg av något ortsnamn.

Fornsök
Kulturparken Småland Arkeologi
Kronobergs slottsruin - ett urval spännande föremål
Rapport om Gripeberg
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet arkeologi
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv
Riksantikvarieämbetet. Om runor.
Kalmar läns museum
Sandby Borg
Sandby Borg Facebook
Blekinge Museum
Västra Vång Facebook
Lantmäteriet, Historiska kartor
Harald Kusels C-uppsats om bygränser och rågångar

Vid Ölands Skogsby har arkeolog Ludvig Papmehl Dufay lett arkeologiskaundersökningar för studenter vid en storgård från järnåldern under några år.Två rapporter om dessa undersökningar finns nu tillgängliga:
"I hövdingens kök" från 2019: Läs rapporten här.
"Hos trälar och stormän" från 2020: Läs rapporten här.

  Lars-Erik Englunds stora verk om Väckelsång finns att läsa här.

Efter drygt 10 års arbete (1 juli 2010-31 dec 2020) är inventeringen av Väckelsångs forn- och
kulturlämningar avslutad. Av rapporten framgår hur inventeringen planerades, excerperades och
genomfördes. I rapportarbetet ingår också återgivning av tidigare forskning, i form av
kulturpersonligheters uppteckningar, tidigare inventeringar och arkeologiska undersökningar.

  Rapporten som är på 567 sidor är uppdelad i 7 delar där den första är innehållsförteckningen
 

Väckelsångsrapport innehållsförteckning
Väckelsångsrapport sid 7 - 105
Väckelsångsrapport sid 106 - 200
Väckelsångsrapport sid 201 - 300
Väckelsångsrapport sid 301 - 400
Väckelsångsrapport sid 401 - 500
Väckelsångsrapport sid 501 - 567
 

   
   
   
   
   
   
   

 

Förening:

Kronobergs Arkeologiska Förening

Skapad av: Claes Lissing (2012-04-24 15:56:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kronobergs Arkeologiska Förening (2022-03-29 22:52:31) Kontakta föreningen