Dräktrådet


 

Dräktrådet i Kronoberg län

Representanter för olika organisationer med intresse för folkdräkter och folkligt dräktskick samarbetar i löst sammansatta grupper i Sverige. I Småland finns ett s.k. dräktråd i varje län. Dräktrådet i Kronobergs län bildades 1995 och består av personer som representerar Folkdansringen Småland-Öland, Kronobergs läns Hembygdsförbund, Hemslöjden i Kronoberg och hemslöjdskonsulenten.

I Dräktrådet vill vi :
- arbeta för att sprida kunskap om våra folkdräkter och om folkligt dräktskick,
- medverka till att få fram bra material, mönster och arbetsbeskrivningar till dräkterna,
- arbeta för att folkdräkterna närmar sig originalplaggen så mycket som möjligt utifrån kunskap, material och teknik
- skapa kontaktnät och forum för textil- och dräktintresserade.

Dräktrådet arbetar för att lyfta fram och belysa länets äldre textilier, både klädesplagg och inredningstextiler. Vi anordnar seminarier och kurser och skriver artiklar i ämnen med anknytning till textila ämnen. Inventering och dokumentation av folkliga dräktplagg ur museers, hembygdsföreningars och privata samlingar pågår ständigt. Plaggen fotograferas och mäts och så många uppgifter som möjligt noteras. Målet är att skapa en dokumentations- och bildbank som kan publiceras på DigitaltMuseum.

Vi bistår med dräktrådgivning och försöker att hjälpa den som vill sälja eller byta en begagnad dräkt. Visst dräktmaterial och mönster med sömnadsbeskrivningar
finns att köpa, liksom de skrifter och böcker vi publicerat.

1998 sammanställdes skriften Folkdräkter i Kronobergs län. Häftet ger en presentation av dokumenterade dräkter från länet, historik och variationsmöjligheter samt en vägledning i hur man klär på sig sin dräkt.

Hör – linet i länet var Kronobergs läns Hembygdsförbunds årsbok 2004. Boken bjuder på ett antal artiklar som alla på något sätt anknyter till linets hantering och användning i Kronobergs län; odling, beredning och användning – ”linet, det mest användbara”, med Carl von Linnés ord.

2014 kunde vi ge ut boken Ståten och nyttan. Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland som ett resultat av många års inventeringsarbete. I den här boken sätts den folkliga klädedräkten i södra Småland 1750-1850 i fokus. Samtida ögonvittnen berättar i ord och med ett rikt bildmaterial om folkliga kläder i vardag och fest.

Kontakta oss gärna för köp eller råd, frågor och synpunkter. Betalningar görs fr.o.m. 2019 till Dräktrådets bankgirokonto nr 449-0561.

I Dräktrådet i Kronobergs län ingår

Kronobergs läns Hembygdsförbund, Birgitta Blixt, Blötskog Norregård, 364 95 Älghult, tel 070-604 69 84, [email protected]

Kronobergs läns Hembygdsförbund, Anna-Karin Palm, Stamvägen 12, 364 43 Alstermo, tel 070-662 15 40, [email protected]

Folkdansringen Småland-Öland, Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 341 36 Ljungby, tel 0372-624 61, [email protected]

Hemslöjden i Kronoberg, Kristina Lenngren, Odensjö Hylte 2, 341 72 Lidhult,
tel  0372-240 61, 070-231 08 67, [email protected]

Hemslöjden i Kronoberg, Maria Haneskog, Vilhelm Mobergs gata 2, 352 29 Växjö, tel 070-656 18 02, [email protected]

Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Sven-Ivar Svensson (2018-10-14 18:39:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Sunefors Wallin (2023-07-02 09:12:46) Kontakta föreningen