I ett demokratiskt Sverige är folkbildningen en garant för att demokratiska värden upprätthålls och förmedlas vidare till kommande generationer. Civilsamhällets organisationer har tillsammans ett ansvar för att så sker. I varje landsända, stad som landsbygd, är det ytterst viktigt att detta samhällsbyggande fortlöper.

Det är därför nedslående att ta del av regeringens budgetförslag där anslagen till folkbildningen minskar med 250 miljoner nästa år, 350 miljoner året därpå och därefter 500 miljoner. När studieförbunden, folkhögskolorna och övrig folkbildning behövs som bäst väljer regeringen att gå åt motsatt håll. Det finns en betydande risk att vårt folkstyre förändras till ett mer auktoritärt system som inkräktar på den enskildes möjligheter till val av kultur och bildning. Det är dessutom på landsbygden som detta kommer att göra störst skada. Där är det många gånger studieförbunden som är den lokala motorn för ett engagerat bildnings- och kulturliv.

Kulturlivet ska vara en oberoende kraft fri från påverkan av politiska beslut. Att strypa medelstilldelningen är att minska möjligheten till detta.

Sveriges hembygdsrörelse är en av våra största folkrörelser. Med över 2000 föreningar och 400 000 medlemmar finns vi över hela landet, från högt upp i norr till långt ner i söder. Vår vision är en levande hembygd öppen för alla. Över tid har vi etablerat ett omfattande samarbete med folkbildningen. Vi ser med djup oro på den nuvarande utvecklingen, där konsekvenserna kan bli irreparabla och beklagar alla de som nu inte får del av integration, demokratisk bildning eller möten för ökad förståelse bland människor i hela vårt samhälle.

/Sveriges hembygdsförbund


För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]

www.hembygd.se/press

Om Sveriges hembygdsförbund
Sveriges hembygdsförbund bildades 1916 och är idag med sina 2 000 föreningar och 400 000 medlemmar en av Sveriges största folkrörelser. Den här gräsrotsrörelsen brukar kallas hembygdsrörelsen och finns över hela landet, från norr till söder. Vår gemensamma vision är en levande hembygd öppen för alla.

Våra medlemsföreningar har en bred verksamhet med fokus på att ta tillvara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och natur- och kulturlandskapet. Varje år tar föreningarna emot runt 5 miljoner besökare till tusentals aktiviteter runt om i landet, inte minst vid valborg, midsommar och kring jul.

Vi tror att hembygdsrörelsen spelar en viktig roll, både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället. Därför diskuterar vi alltmer vår betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

www.hembygd.se
 


Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Åsa Sunefors Wallin (2023-10-03 09:44:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Sunefors Wallin (2023-10-03 09:44:58) Kontakta föreningen

Kontakta oss