Hyltén-Cavalliusmedaljen Silver

Per-Olof Andersson

Per-Olof har under ett flertal år ansvarat för Kronobersarkivet i Växjö. Det är ett föreningsarkiv dit olika föreningar och organisationer kan lämna in sina arkivhandlingar i tryggt och säkert förvar. Många hembygdsföreningar har fått hjälp med att både ordna upp och gallra sina handlingar och har sedan kunnat andas ut, då många föreningar inte har de säkra arkivmöjligheter som behövs. Per-Olof är ofta anlitad ute i föreningarna som föredragshållare plus att han också är ordförande i Tegnaby hembygdsförening.

Evy Törnqvist

Evy har under en rad av år varit styrelseledamot i förbundet och tillika vice ordförande. Hon har också axlat ansvaret som redaktör för förbundets tidning I Värend och Sunnerbo under många år. Hon har varit en mästare på att jaga artiklar till densamma och lyckats få fram artiklar väl spridda över länet. På hemmaplan i Älmhults kommun har hon varit drivande på att väcka liv i Älmhults hembygdsförening igen, med bokutgivning och flytt av hus. En aldrig sinande energi finns, som kommit övriga ledamöter till del i förbundsstyrelsen.

Hyltén-Cavalliusmedaljen  Brons

Mats Forsman Dädesjö

Mats kan det här med data vilket hans förening har stor nytta av och det har lett till att han fått bli föreningens webmaster. Dessutom är han föreningens vice ordförande.

Han har under många år lett studiecirklar i fält om skogsminnen som kolbottnar, fångstgropar, gränser och gränsmärken mm. Ett projekt som Mats lett är ”källgruppen”, som inventerat vattenkällor, rensat, mätt upp och tagit GPS koordinater. Han är väl värd en medalj.

Sven-Erik Svensson Gamla Urshult

Sven-Erik kom med i styrelsen 2004 och var sedan i 16 år, från 2006 till 2022, föreningens sekreterare. Styrelsen i Gamla Urshult tycker att Sven-Erik, som alltid ställt upp vid sommaraktiviteter och fastighetsskötsel är väl värd en medalj för sina insatser. Han har varit en stor kraft i styrelsen.

Roger Davidsson Tolg

Roger är sedan ett 20-tal år en i högsta grad aktiv ordförande och leder en sammansvetsad och flitig styrelse, som nu nominerat honom till medalj. Rogers stora styrka är ljud och bild vilket lett till att han under många år dokumenterat händelser och företeelser i Tolgbygden. Hans film- och bildvisningar är emotsedda och välbesökta. Han håller också välbesökta föreläsningar som tillblivelsen av svenska folkskolan, Tolgs kyrkas tillblivelse och Tolgs brandkår.

Frida Stenland Tävelsås

Föreningen skriver i sin nominering – Frida är ett utmärkt exempel på att man redan i unga år kan komma ifråga när det gäller hembygdsarbete. Frida har varit ledamot i förbundsstyrelsen och sedan 2010 varit aktiv i hembygdsföreningen och där medverkat till en förnyelse när det gäller den digitala världen. Hon dokumenterar aktiviteterna i Tävelsås på film bl.a. uppförandet av en stenmur vi d hembygdsstugan Rosenlund.

Anders Olsson Slätthög

Anders Olsson har bott i Slätthög i 40 år och känner eller kände alla i socknen under denna tid då han arbetat som kyrkvaktmästare. Han har mött sockenborna i både glädje och sorg. Slätthög hembygdsförening bildades 1996 där Anders varit kassör, men långt innan var han igång med att dokumentera och samla in foton från socknen, vilket lett till att föreningens bildarkiv nu består av tusentals bilder. Inte nog med detta, en massa praktiskt arbete på hembygdsgården, utförs också av Anders. Föreningen framhåller också hans fantastiska personminne.

Britta Magnusson Lings minne Södra Ljunga

 Föreningen skriver i sin nominering av Britta. ” Britta har ett otroligt engagemang i hembygdsföreningen, sitter i styrelsen och har alltid många järn i elden Håller i allt med våra marknader, traktorträffar med mera. Ordnar med kaffe och våfflor, och all mat som krävs vid våra evenemang. Hon har oförtröttligt arbetat i föreningen i många år och har fortfarande många år kvar”.


Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Åsa Sunefors Wallin (2023-03-13 16:35:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Sunefors Wallin (2023-03-18 13:56:35) Kontakta föreningen

Kontakta oss