Till alla ordförande, konsulenter och kontaktpersoner i SHF:s medlemsföreningar samt regionala hembygdsförbund

Nu är det åter dags för den årliga enkäten som beskriver hembygdsrörelsens verksamhet under årets som gått. Kanske har du nyligen besvarat Medlemsenkäten tidigare i november. Stort tack för ditt svaret i så fall! Det utgör ett värdefullt underlag till vårt strategiarbete framöver.

Men nu gäller det alltså verksamheten under 2022. Den extra frågan i år handlar om bidrag. Det blir en uppföljning av 2013 års statistik som då bland annat visade att medlemsföreningarna i genomsnitt fick kring 10 000 kr i kommunalt bidrag under året. 

Eftersom året ännu inte är över kan du göra en uppskattning för den tid som är kvar, om du svarar redan nu.

Enkätens delar:
1. Antal evenemang/aktiviteter, besökare, ideellt arbetade timmar och aktiviteter för barn och unga.
2. Bidrag. 
3. Några regionala förbund ställer dessutom frågor särskilt riktade till sina föreningar.

Tips
1. Liksom förra året är enkäten inte personlig. Det betyder att du kan skicka vidare mailet till någon i föreningen som du tror har lättare att besvara frågorna. Men se då till att inte fler i föreningen skickar in svar. Det räcker med ett svar per förening. 

2. På hemsidan kan du ladda ner och skriva ut ett underlag för att diskutera frågorna i lugn och ro. Men gå sedan in på sidan igen och för över svaren till den digitala enkäten. Vi tar inte emot svar via vanlig post eftersom det blir ett alltför stort arbete. 

Sista dag: 22 januari 2023

Klicka nedan för att besvara enkäten!
https://www.hembygd.se/shf/statistik


Återigen, ett stort tack på förhand!


Olov Norin

Sveriges hembygdsförbund
 


Förening:

Kronobergs Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Åsa Sunefors Wallin (2022-12-01 11:00:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Sunefors Wallin (2022-12-01 11:03:40) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Ängagärdet 4, 35592 Växjö
 - 070-5861165[email protected]