Omställningsstöd med anledning av Corona

Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat att avsätta 500 000 kronor i omställningsstöd till regionala kulturorganisationer med anledning av Covid-19. Stödet kan sökas till och med 15 augusti. Mer information och ansökningsblankett hittar ni via länken.

Omställningsstöd till regionala kulturorganisationer i Kronoberg

Syftet är att stötta kulturorganisationers omställningsarbete för att möta de utmaningarna som pandemin orsakat. Satsningen avser också att öka tillgängligheten till konst och kultur och bidra till utvecklingen av den konstnärliga och kulturella infrastrukturen i Kronoberg. Det är ett tillfälligt omställningsstöd som innebär att långsiktiga projekt inte kommer att finansieras inom ramen för denna utlysning. 


Editerad av: Åsa Sunefors Wallin (2020-06-17 07:43:02)

Kontakta oss

 c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Ängagärdet 4, 35592 Växjö
 - 070-5861165[email protected]