Tips om digitala mötesalternativ

Att arrangera möten och planera för styrelsearbete i föreningarna innebär många svårigheter i dagsläget. De som är redo att testa andra lösningar kan få tips från Hela Sverige ska leva. Läs mer om deras tips kring videomöten.

Det går också att ta hjälp av Vuxenskolan. Läs mer på deras hemsida om digital verksamhet. 

 

 

 


Editerad av: Åsa Sunefors Wallin (2020-04-27 07:45:54)

Kontakta oss

 c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Ängagärdet 4, 35592 Växjö
 - 070-5861165[email protected]