Information ang. Covid-19

På grund av rådande situation med spridning av Coronaviruset påverkas all föreningsverksamhet. För information och vägledning hänvisar vi till Sveriges Hembygdsförbunds sida.

Här finner ni bland annat tips och råd kring årsmöten, lämpliga åtgärder i föreningarna för att hindra smittspridning av covid-19 samt tips på hur digitala mötesalternativ kan användas i styrelsearbetet. 

Information till medlemsföreningarna ang. Covid-19

Var rädda om er!


Editerad av: Åsa Sunefors Wallin (2020-04-27 07:41:06)

Kontakta oss

 c/o Kjell Gustafsson, Norra Åreda, Ängagärdet 4, 35592 Växjö
 - 070-5861165[email protected]