Långa längan


År 1987 erbjöds föreningen att köpa den resterande delen av Krokeks Gäst-givaregård, den s k Långa Längan, som restaurerats i samarbete mellan hembygdsföreningen, Norrköpings kommun och Friluftsfrämjandet.
I längan förvaras en del av föreningens samlingar: redskap och vagnar.
Den har också använts till övernattningsställe för vandrare på Sörmlandsleden.

Sommaren 2016 förbereddes takbrädor av lärk som ska bli det nya taket på Långa Längan. Taket kommer att renoveras under hösten 2016.
Här är en film som visar hur det gick till att lägga om taket

Här finns bilder från Långa Längan

Se en liten film från Familjedagen 2014 vid Långa Längan.