Välkommen till Krokeks Hembygdsförening (KHF)

KHF är engagerad på flera platser i närområdet, vilket framgår av fliken ”Vår verksamhet”

Mycket av vår tid har ägnats Marmorbruksmuseet som är ett aktivt museum med utställningar och verkstäder i naturskön miljö. Bra parkeringsmöjligheter och lättillgängliga bord med utsikt över Bråviken (Tittut) där du kan njuta av medhavd matsäck. 

Tisdag och torsdag fm är oftast Marmorverkstäderna (finns 2), Smedjan och Snickeriet igång med praktiskt arbete. I vår nyöppnade bod visas hantverksalster från våra verkstäder.

Smideskurser startas minst en gång per år. Ring kontaktpersonerna för information om när nästa tillfälle blir. I rutan intill finns telefonnummer till dessa.

Naturutställning visar växter och djur från området och vackra leder finns, även för dig med rullstol eller rullator.

På gång! 2 juni har vi 10-årsjubileum av Marmorbruksmuseet och invigning av en ny fjärilsstig.