Jon i Slätthult


 

Image

Beskrivning: Fägata i Slätthult Fotograf: Inger Karlsson

Image

Beskrivning: Hos Jons i Slätthult Fotograf: Inger Karlsson

Image

Beskrivning: Slätthult Fotograf: Inger Karlsson


Jon i Slätthult 1780-1872

Levnadstecknad av Dr August Bondesson, Vessigebro.

Vandringsslinga

Krogsereds Hembygdsförening vårdar platsen och har arrendeavtal från ägaren Stora Enso Skog AB. På en markerad stig som går runt inägorna kan man se gamla namn på åkrarna.

Stora odlingsrösen vittnar om mycket arbete vid uppodling av marken och här finns även fornåkrar från tidig medeltid.

Minnessten

Hembygdsföreningen reste stenen 1960 vid husgrunderna av gården. "Här levde och verkade Jon i Slätthult 1780-1872". Levnadstecknad av Dr August Bondesson. Bondessons berättelser handlar om hur folket levde i skogsbygden under första hälften av 1800-talet.

Slätthult är en by som har försvunnit. Förr i tiden fanns där sex gårdar och nu kan man se husgrunderna efter fem bostadshus och ladugårdar. Två fritidsgårdar finns kvar i byn det äldsta är Enestugan, som uppfördes 1806.

Stora Slätthult, Larsgården, Husförhör 1832

Ägare: Jon Nannesson född 30/5 1780

Hustru; Anna Börjesdotter, från Holmelia född 5/6 1795

Gifta den 27/12 1817.

Barn: Nils född 6/8 1818, Bengt född 16/3 1820, Bartel född 25/5 1823, Johanna Christina född 21/5 1826, Sven född 26/3 1829, Olof född 11/11 1832, d. 1835 och Olena född 27/3 1837, d. 30/3 1837.

Nils gifte sig och flyttade till Yered. Bengt flyttade till Alfshög 1838, som dräng. Han gifte sig senare i Kurhult.

Bartel gifte sig i Greppered med sin kusin Nilla Svensdotter. Sven stannade hemma och övertog gården och även systern Johanna.

Huset brann ned 1835

Jons son Olof 3 år gammal blev innebränd, sedan han itänt sängabåset i stugan varav hela Jons hus i Slätthult blev lagd i aska den 11 dec. 1835.

Bostadshuset byggdes upp igen.

Stugan revs på 1930-talet och monterades upp längre ned utmed vägen. Den blev aldrig färdigbyggd, endast en mindre bryggstuga.

På tomten vid husgrunden finns gamla hamlade askar och en brunn, som är 7,20 m djup.

Huset som varit över jordkällaren finns på friluftsmuseet i Halmstad.

En fägata leder bort från ladugården mot utmarken där korna gick på bete.

Bondessons berättelser

Bondessons berättelser om Jon i Slätthult handlar bla om "Frieriet i Holmelia, Jons och Annas bröllop, Jons pojkar, begravningen efter Jons mor".

Sonen Nils var göteborgskörare, Bengt tjänade ute på slättbygden och Bartel gick till Greppered både i slåttöl och brytagilla.

Ägare till Slätthult

Jon Nannesson ägde Slätthult till                                                 1872

Jons son Sven Johansson                                                               1872-1901

Svens dräng Bengt Johan Bengtsson                                           1901-1908

Anders Otto Olausson                                                                    1908-1912

Men han kunde ej betala gården, så Bengt köpte tillbaks på auktion 1912.

Gården såldes på exekutiv auktion till S. Jakobsson                   1914-1916

Sven Johan Larsson, Spannarp och hustru Tilda                          1916-1939

De var de sista som bodde på gården och livnärde sig på traditionellt jordbruk. Gården såldes till virkeshandlare och sedan blev försäkringsbolaget Allmänna Brand ägare. Gården omfattade då 67 ha skog, mader och inägor.

Mer att läsa finns tex på Staffan Törners släktkrönika Staffan Törners Släktkrönika

Jon i Slätthult är ett besöksmål i föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen

 

Förening:

Krogsereds Hembygdsförening

Skapad av: Krogsereds Hembygdsförening (2018-11-16 13:47:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Krogsereds Hembygdsförening (2021-10-12 11:22:41) Kontakta föreningen