Tidningsurklippsträffar


Image

Beskrivning: Tidningsurklipps träff Fotograf: Inger Karlsson

Image

Beskrivning: Tidningsurklippsträff Fotograf: Inger Karlsson

Söndagarna den 21 okt. och 4 nov. ordnades tidningsurklipps träffar. Vid dessa träffar gick vi igenom pärmar med tidningsurklipp, som sparats av John Larsson, Forshult. Tanken är att scanna urklipp och lägga på hemsidan.

Editerad av: Inger Karlsson (2018-11-19 12:34:14)