Aktiviteter 2019


Årsmöte med Kristdala hembygdsförening.

Image

Beskrivning: Årsmötet                    Fotograf: Sven-Åke Johansson

Kristdala hembygdsförening har haft årsmöte i Högalundslokalen med ett 25-tal

medlemmar närvarande.

Torsten Carlsson ledde årsmötesförhandlingarna.

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen under 2018 ordnat traditionellt

valborgsfirande, två byvandringar, två bildvisningar, medlemskväll, brasafton samt

öppet hus i hembygdsgården under tio sommarkvällar med bl a en utställning om

fotografen Axel Wahlin och hans bilder.

Under året har startats en förnyad ödetorpsinventering samt filmintervjuer med

äldre kristdalabor.

Medlemsantalet var 246 st vid årets slut.

Vid årsmötet valdes följande styrelse: Sven-Åke Johansson ordf, Anders Hägerdal,

Siv Alge nyval, Eva-Lotte Skoog, Siv Sköld, Sören Sköld, och Eva-Britt Josefsson.

Revisorer är Ulf Torneús och Kristina Danielsson.

Mångåriga sekreteraren Ann-Marie Fungmark avtackades med en blomma.

Mötet avslutades med kaffesamkväm.

 

Gamla kristdalafilmer visades den 19 mars

 

Image

Image

NTO:s ordförande Åke Pettersson hälsade ett femtiotal åhörare välkomna

när hembygdsföreningen och NTO hade gemensam film och bildkväll i NTO-lokalen.

Karl Birger Bring visade kristdalafilmer från 1960-talet och framåt.

Efter kaffepausen visades ett antal stillbilder som rönte många kommentarer.

En del platser och personer på bilderna identifierades också.

Hembygdsföreningens ordförande Sven-Åke Johansson avslutade mötet med

att redogöra för kommande aktiviteter och tackade de medverkande och

åhörarna för en intressant kväll.

 

Valborgsfirande i Kristdala hembygdsgård.

Image

Kristdala hembygdsförening anordnade traditionsenligt valborgsmässofirande

vid Hembygdsgården med ett hundratal åhörare. Vena-Kristdala

manskör inledde med att sjunga vårsånger under ledning av Jeanette Hedlund.

Gerd Mahl-Nilsson höll ett uppskattat tal till våren varvid hon bl a

berörde sin uppväxt i Fallebo, Kristdala.

Därefter sjöng manskören åter några vårsånger och belönades 

med kraftiga applåder.

Firandet avslutades sedan med kaffeservering i Kaptensstugan.

 

Byvandring i Sanden, Kristdala den 11 maj.

Kristdala hembygdsförening har arrangerat en byvandring i Sanden

med omnejd. Hembygdsföreningens ordförande Sven-Åke Johansson

kunde hälsa ett femtiotal personer välkomna i det vackra vädret.

Besöket inleddes i Hökfors där Christer Brånstrand berättade

om platsen med kvarn och ålhus i närliggande å som rinner mellan

Lillebrå och Hummeln.

Image

Vidare besöktes Sanden varvid övernattningshuset för fångtransporter

till Kalmar beskådades. Yngve Karlsson berättade om sitt föräldrahem

Fridsbacka och Ulf Karlman om skolan i Sanden och dess

barnbespisning samt Sandens affär.

Image

Observera galler för fönstren

Vidare besöktes ”Systertorps industriområde” lite längre ner i ån vid

Dörtorpet med rester av bl a kolugnar, såg, tegelbruk och stickhyvel.

Inge Samuelsson visade sedan på lämningar efter "Bertlas" hus

vid Dörtorpet. Det var en klok gumma som var anlitad i trakten i

slutet av 1800-talet.

Image

Bertlas husgrund

Vi tog oss därefter vidare till Grytbäcken där Tomas Grybäck berättade om

gårdarna och torpen.

Image

Det medhavda kaffet smakade sedan bra uppe på åsen vid Slätsand.

Där berättades om åsen, gården och tidigare sågverksamhet på platsen.

Även den frikyrkliga tältmötesverksamhet på åsen under 30- och 40-talet

berördes. De medverkande belönades med kraftiga applåder innan

vandringen avslutades efter c:a tre timmar.

 

Sommaröppet måndagar och torsdagar mellan 1 juli till 1 augusti 2019

Image

Sommaröppet inledde 1 juli med att brandförsvaret

i Kristdala presenterades. Dels med en historisk utställning dels

med  en visning av brandförsvarets moderna bilar och utrustning.

I förgrunden på bilden ses Kristdala handdrivna  s.k. kyrkospruta  som

förvarades i kyrkstallarna och bl a användes vid branden i Systertorp 1899.

 

Image

Milles orkester  i originaluppsättning återförenades för en sista spelning i

Hembygdsgården  den 8 juli och visade att man fortfarande kan. Från vänster: 

Åke Larsson, Ingmar Ottosson, kapellmästare Milton Karlsson och

Karl- Birger Bring. 

 

Image.

Den 15 juli presenterade Nils Thorén ett antal nya bilder i Wahlinutställningen

för                  Utställningen fanns sedan på plats resten av kvällarna.

 

Image

Peter Fingal med hjälp av hustru Helena presenterade den 22 juli sina 

fortsatta forskningar i Erik Meurlings handlingar och berättade bl a

om donationsbrevet till Kristdala prästgård och gamla domstolsprotokoll.

 

Image

Temakvällarna avslutades  den 29 juli med att Kristdala vävstuga

genom Marianne Käfer berättade om linhantering.

Vävgruppen har i övrigt varit flitiga och medverkat med att visa

vävning vid  kvällarna under sommaröppet.

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Sven-Åke Johansson (2019-10-07 21:39:22)