Välkommen till Kristdala hembygdsförening!

 

Den 6 februari 1927 bildades Kristdala hembygdsförening. Initiativtagare var den nytillträdde prosten Erik Meurling. Vid ett anförande i samband med bildandet höll han  ett föredrag där det bl.a. betonades att föreningen skall söka skydda säregna naturföremål och gamla fornlämningar. Gamla byggnader o husgeråd bör värderas och bevaras för framtiden. Sägner och berättelser om ortens uppodling, märkliga personligheter och händelser bör upptecknas.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter