2014

Julkafferepet söndag 28 december

Det traditionella julkafferepet, som lockade över 40 personer, bjöd i år på en fin utställning med julkort av Käthe Norborg (1896-1978). Hon var prästfru, och då hon hade konstnärliga anlag uppmuntrades hon av sin make att börja måla julkort. De första korten målade hon 1931. I 35 år, framtill 1965, målade hon sex nya julkort varje år. Sammanlagt 210 st, vilka samtliga visades på utställningen.  Dessutom målade hon ett flertal andra kort, med bl a blomstermotiv. Korten gavs ut på makens förlag och behållningen gick första tiden till till prästänkor, senare till annan välgörenhet. Utställningen presenterades av Käthe Norborgs dotter Heidi Persson Mariannelund.

Innan julklappsleken  ”den tjuvaktiga skatan” tog sin början serverades kaffe med sju sorters kakor. Lotterier såldes under tiden. Därefter fördelades julklapparna ut och leken kunde börja. Det blev som vanligt stor munterhet när klapparna hela tiden bytte ägare. När leken var slut hade de flesta ett eller ett par paket att ta med sig hem, medan några blev utan.
Kafferepet anordnas för att samla in pengar till Världens barn och i år blev resultatet 6.488 kronor, vilket är 720 kronor mer än förra året.

 

Årets sista föreläsning, fredag 3 december

Föreläsningsföreningen har som tradition att avsluta varje säsong med ett sång- och musikprogram. Denna gång var det Jeanette Axelsson från Eksjö, som tillsammans med fem musikanter stod för programmet. Drygt 30 personer kom till Allégården för att lyssna till gamla läsarsånger och skillingtryck.

Arkivens dag 2014, lördag 8 november
Årets tema var ”Orostider

I Allégården hade hembygdsföreningen ordnat en utställning, där man kunde få en inblick i hur förhållandena var under oros-  och krigstider och då främst under första och andra världskriget. Här fanns ransoneringskort, kontrakt som visade hur bönderna ålades att hugga ved, uppgifter om soldater som inte återkommit från svensk-ryska kriget 1788-90 m m. Anders Stigbäck, Karl-Lennart Karlsson och Margaretha Bladh talade om vad de hört anhöriga berätta. Erwin Dörner, född i Wien,berättade om sina upplevelser som barn under andra världskriget. Helge Lundberg från Hjältevad, beskrev hur det var, att under krigsåren på 40-talet köra varubil som drevs med gengas. Våge Olofsson visade upp ett gengasaggregat som tillhört Joel Danielsson, som var taxiförare i Kråkshult.  Heidi Persson bjöd på kaffe ochsmörgås med vinkokt skinka.
Drygt 50 besökare kom för att ta del av utställningen.

Gengasaggregat
Fotograf: Gengasaggregat

Gengasaggregat som tillhört Joel Danielsson

Syföreningsauktion fredag 31 november

Det var nästan fullsatt i Allégården vid syföreningsauktionen, som traditionsenligt hålls fredagen före allahelgonhelgen. Åke Eldberg svingade klubban så förtjänstfullt, att behållningen för kvällen blev 31.900 kronor. Ett antal hemostar såldes för ett kilopris på 613 kronor, och det högsta pris som betalades för en ost var 750 kronor. Ett flertal lotterier såldes under kvällen.
Kaffe och hembakad ostkaka serverades.

Föreläsning onsdag 29 oktober
Dina brev lägger jag under madrassen

Sara Schwardt, från Mariannelund, berättade om hur hon som tolvåring började brevväxla med Astrid Lindgren. En brevväxling som fortsatte till Astrids död 2002.

Fredag 24 oktober
Alice Tegnér-afton

I Allégården ordnade hembygdsföreningen en Alice Tegner-afton, med anledning av att Alice Tegnér i år skulle  ha fyllt 150 år. Margaretha Bladh berättade om A Tegnérs liv och Alexandra Evertsson och Inge Danielsson stod för sång och musik. 40 personer hade mött upp denna kväll.
                        Inge Danielsson, Alexandra Evertsson och Margaretha Bladh

Föreläsning onsdag 4 oktober

Bland tempel och körsbärsblom
Johan Karlsson berättade och visade bilder från en resa till Japan.

Yste

Tisdag 30 september.
Åtta glada damer samlades i Allégården för att precis som förr om åren se till att det finns julostar att köpa på syföreningsauktionen. Av 170 liter mjölk ystades det tolv ostar.
Auktionen är fredagen den 31 oktober kl 19.00 i Allégården.

Så gick det till när farfar var ung.

Årets berättarkväll i Dalastugan, den 26 september, samlade femton personer. Anders och Solveig hade eldat i den öppna spisen och utanför visade  marshaller vägen.
”Tröske”, slåtter, skörd och mjölktransporter var några av kvällens samtalsämnen. Flera beskrev hur det gick till när tröskverket drevs med en vandring, dvs med hjälp  av hästar eller oxar.  I ”drevhuset” fanns ett stort kugghjul som med en stång drevs runt av hästen. Ovan detta kugghjul fanns ett mindre som med en axel och polhemsknut överförde kraften till tröskverket. Kugghjulen och axeln var av trä, företrädesvis av oxel som var slitstarkt och hållbart.
Vidare berättades det att när säden var avtagen och skulle sättas upp i ”rökar” var det sädesslaget som avgjorde hur många neker det skulle vara i varje” röke”. En röke bestod av en i marken nedsatt stång en s k ”säakrake”. Runt denna stång ställdes ett visst antal neker och ovan dessa träddes några neker på stången och bildade ett tak.
Före mjölkbilen kom i bruk, kördes mjölken med häst till mejeriet. Det var då vanligt att man i byarna samordnade dessa skjutsar,  så att bara en behövde köra varje gång.  Karl-Lennart berättade att på vägen från Skäggsjögle via Totarp, Olofstorp, Boxefall och Möreryd fram till stora vägen, fanns det in mindre än 24 grindar på 1930-talet. Om alla grindar var stängda tog en sån resa lång tid, särskilt om man körde samma väg tillbaka. I samband med att mjölkbilar började användas försvann grindarna så småningom.

När den medhavda kaffekorgen kom fram, var det också fritt fram för skrönor och skvaller.  Det var en trevlig kväll som  inte avslutades förrän brasan och marshallerna brunnet ned.

Livets stora högtider, seder och bruk från dop till begravning

Detta var ämnet för höstens första föreläsning,  den 17 september.
Det var Gunvor Dahlman, diakon från Lessebo, som på ett intressant och underhållande sätt berättade om gamla seder bruk vid olika högtider och hur dessa förändrats under årens lopp.  Hon visade också en del äldre klädesplagg, som använts vid t ex dop, bröllop, högtidsdagar och begravningar.
40 personer kom till föreläsningen som i vanlig ordning slutades med  kaffeservering-

Kråkshultsdagen den 20 juli.

 Denna vackra sommardag kom det omkring 500 personer till festplatsen i det natursköna Kråkshult. För många var detta en hemvändardag, där gamla bekanta kunde träffas. För underhållningen svarade Putte och Anne-Marie Skog från Storebro samt Mariannelundsbandet Honky Dory. Som vanligt serverades det bratwurst med surkål och kaffe med hembakat bröd. Andra begivenheter var chokladhjul, luftgevärsskytte och ”spikislagning”. I Dalastugan kunde den som var intresserad av släktforskning, få hjälp av hembygdsföreningen. I anslutning till festplatsen fanns det möjlighet att fynda på en loppmarknad.
Alla trivdes och var nöjda med dagen.
Att arrangera Kråkshultsdagen kräver mycket tid och arbete, men intresset att hjälpa till är stort, inte minst från sommarboende. Så vi ser med tillförsikt fram mot nästa Kråkshultsdag.

Kråkshultsfilmerna visade.

Drygt 80 personer har i år sett Kråkshultsfilmerna. Det var kantor Gustaf Lindegren som kom med idén att dokumentera händelser i socknen. Han kontaktade fotografen Stig Samuelsson i Mariannelund, när något var på gång. Den första filmen spelades in 1955 och den sommarens höjdpunkt var när Gösta Snoddas Nordgren besökte Kråkshultsdagen. Vi får också vara med i skolan och se hur barnen ställer upp division på svarta tavlan, hur de leker på rasten och hoppar längd. Bjälkerum besöks och även Ön, under Ebbarp, med flera platser. Den andra filmen spelades in fem år senare och den skildrar livet på bondgårdarna; från sådd till skörd på åkrarna. Även arbetet i skogen visas; plantering och avverkning. Hur julgrisen slaktas visas och många är tacksamma för att den sekvensen är i svart/vitt. I pausen serverar hembygdsföreningen kaffe. Besökarna har gärna dröjt sig kvar i den vackra sommarkvällen. Särskilt filmkvällen, fredagen före Kråkshultsdagen, är en riktig hemvändarträff.

Besök vid gamla kvarnplatser.

Söndagen den 29 juni 2014 samlades 28 personer och en hund vid Allégården. Först berättade Anders Stigbäck och Margaretha Bladh om vad dagen skulle innehålla. Med hjälp av en kartskiss visades hur vattendraget, som vi skulle följa, flyter fram. De olika kvarnplatserna presenterades. Det redogjordes även för olika kvarntyper, hur byggandet av kvarnar reglerades i lagtext och varför dessa små kvarnar upphörde i slutet av 1800-talet.
Det vattendrag som vi följde rinner upp i Antesbo och rinner ut i Fridhemsbäcken, förstärks med vatten från Tokeryd och blir till Kvarnbäcken. Vatten från Farstorp och Åsatorp rinner till och nu benämns vattendraget Strömmabäcken. Nedströms får den namnet Dalån, som rinner ut i Kolsjön för vidare färd genom Flen och ut i Emån.
Första anhalt var Pepparkvarnen på Ebbarps marker. Namnet tros komma av att det var en liten kvarn. Det var brödsäd som maldes på dessa kvarnar. Sen gick bilfärden till Tokeryds vägskäl. I Kvarnbäcken har förutom kvarnar funnits stickhyvel. Hultna, som inte hade något lämpligt vattendrag, fick ha sin kvarn här. Inte närmsta väg att gå med sin säck.
När vi passerade kyrkbyn var det lämpligt att gå in i Allégården för en fikastund.
Där Strömmabäcken korsar Hedavägen fanns mycket intressant att se. Så t ex hittade Anders den urgröpta sten i vilken vattenhjulets axel roterat och även stenen på andra sidan hittades fast den fallit ner från sin plats. Här hade förutom Heda också Skrivaregården och Skattegården sina kvarnar. Även sågverk och stickhyvel har funnits i Heda. En kvarn var igång så sent som under första världskriget. Den gamla vägen hade en unik bro över Strömmabäcken. Bron är intakt och är byggd av långa stenblock. (Se bild) Det är ju vanligare med kilade brovalv. Längs detta vattendrag har det funnits 13 kvarnar och avståndet fågelvägen är ca 3,5 km. Nu lämnade vi detta vattendrag för att besöka kvarnen som funnits på Skäggskögles mark. Här finns det lite trävirke kvar förutom en kvarnsten.

Utflykten gynnades av vackert väder och alla syntes belåtna med dagen.

 

Friluftsgudstjänst i Allégården den 22 juni

Drygt trettio personer kom till gudtjänsten i Allégården som på grund av det ostadiga vädret inte kunde hållas på festplatsen. Utöver Åke Eldberg och Inge Danielsson medverkade också Berit Torstenson på trumpet. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och hembakat bröd.

Kyrkogårdsvandring den 29 maj.

kyrkogårsdvandr. 2014Fotograf: kyrkogårsdvandr. 2014 En lyckad kyrkogårdsvandring anordnades på Kristi himmelfärds dag av Kråkshults hembygdsförening. I det vackra vädret fick de 35 besökarna en guidning i kvarter nr 1. Vid en del av gravarna fanns det mycket att berätta. Särskilt trevligt är när publiken har egna berättelser att bidraga med. Några intressanta personer som lyftes fram var trädgårdsmästare Lithander, predikanten Karlsson, kantor Hultstrand, trädgårdsmästare August Karlsson samt kommunalordförande Anders Karlsson. Det är så lätt att endast männens historier berättas. Några starka kvinnor att minnas är Maria Lovisa, skjutsentreprenör vid Kråkshults skjutsstation (Bredegården), Emma Karlsson med stort ansvar för gård och familj då maken hade många kommunala uppdrag samt Elin Stenberg, mor till 10 barn. Efter att det medhavda fikat avnjutits på bänkarna vid kyrkogårdsmuren gick de flesta in i kyrkan och där berättade Mari-Anne Larsson om tillkomsten av den nya kyrkan, som invigdes 1803. Margaretha Bladh berättade om inventarierna. Hon stannade särskilt vid altartavlan, målad av Pehr Hörberg, den gamla vackra malmkronan skänkt 1694 alltså till den gamla kyrkan av bryggaren Fougell samt orgeln byggd av Per Schörin. Även i kyrkan kunde deltagarna berätta mer om inventarierna. Ljuskronan av mässing och glas lär vara ett krigsbyte och glaset är böhmisk kristall. Intresset var så stort att önskemål om en fortsättning framfördes.

Musik i vårtid.

Under fyra onsdagskvällar bjuder kantor Lage Nilsson in sångare och musikanter att framträda i Kråkshults kyrka. Först ut, 7 maj, var John Bauer Brass. Kvintetten från Smålands Musik & Teater har besökts oss många gånger. Det har uppstått en vänskap mellan musiker och lyssnare. Detta visar sig speciellt vid det efterföljande samkvämet, då livlig och glad konversation utbryter. I år var musikerna ovanligt stillsamma framme i koret. Detta på grund av att två var ganska nya och man inte kunde kräva att de skulle spela utan noter. Men musikaliskt sett var det en hel del krumsprång. 14 maj var det så dags för Hässleby och Kråkshults kyrkokörer att framträda tillsammans med musiker som spelade violin, tvärflöjt, viola och kontrabas, allt under Lages fasta ledning. Musikstyckena var till största delen av gamla mästare som Mozart, Händel och Beethoven. Men även Taubes Nocturne spelades. Inledningssången var Laudate Dominum, där Helena Möllers vackra röst verkligen kom till sin rätt För aftonbönen svarade denna gång Simone Kästner. Mycket glädjande var att 39 personer följde med in i Allégården och lät sig väl smaka av det som bjöds. 21 maj framträdde Camilla och Richard Fallquist på violin samt Ulla Klint Arvidsson på piano. Serien avslutas den 4 juni, då med den alltid lika välsjungande Storebrokören under ledning av Britta-Maria Gustafsson och med Gösta Larsson vid pianot.

Vårfest tisdagen 29 april

Vilken härlig vårfest! Det var ”knôkafullt” i Allégården när 90 personer tog plats vid borden. För värdskapet svarade som vanligt sockenrådet.     Den unga sångerskan Mathilda Lindström från Vimmerby och Anders Nilsson från Ingatorp underhöll med sång och dragspelsmusik. Efter att sallad, bröd, kaffe och kaka hade åtnjutits, höll Eksjös nya kommunalråd, Annelie Hägg vårtalet. Sedan var det dags för majbrasan, som på grund av brandrisken, endast var en liten symbolisk sådan.  Manskören sjöng vårsånger och efter    ”Du gamla, du fria”, avslutades kvällen med ett stort fyrverkeri.

Vårsoaré onsdagen 23 april

Under ledning av Lage Nilsson, höll Kråkshults och Hässlebys kyrkokörer  sin tradionella vårsoaré, dessutom medverkade Kråkshultstrion. Omkring fyrtio personer kom till Allégården denna onsdagskväll.

Föreläsning onsdagen 2 april

Göran Johansson och Tomas Fransson från Aneby underhöll med sång och musik. Mer än fyrtio personer fick njuta av sånger och visor ur en blandad repertoar. Detta var vårens sista föreläsning.

Årsmöten fredagen 21 mars

Både sockenrådet och hembygdsföreningen höll årsmöte denna kväll. Mellan årsmötena bjöd sockenrådet på bl a pajer och sallad. En film om skogsbruk i alperna visades. I styrelsen för hembygdsföreningen invaldes Solveig Stigbäck och Wåge Olofsson att efterträda Gerd och Sivert Wik. Följande aktiveter har genomförts under 2013: Rundvandring i Ebbarp.  Anders S berättade om hur det såg ut i byn förr. Gudstjänst i Allégården. P g a vädret kunde den inte hållas på festplatsen som var planerat. Hembygdsorientering, då Hillevara, Stallaberg, Stensholm och Ön besöktes. Teaterresa till Stenberga. ”Dä ä som dä ä”, hette föreställningen som handlade om Pälle Näver och hans liv. Kråkshultsfilmerna visades vid två tillfällen i juli. Kråkshults Fest och Loppis. Utflykt till Huseby. Berättarkväll i Dalastugan. Årets tema var ”Skrock och Skrönor”.  Anna Jonzon från Bellö berättade om tomtar hon både sett och hört. Erik Johansson, Hult bidrog också med historier om oförklarliga händelser. Bildvisning. Anders S visade bilder på Eric Johanssons konst och berättade om sitt besök i Värmland, hos den kvinna som ägde en stor samling av E Johanssons konst. Arkivens dag. ”Flora och fauna i evig förändring” var årets tema. Foton och bildspel, som illustrerade växter och djur som är på väg att försvinna eller öka. Kråkshultstrion framträdde med sånger som hade anknytning till naturen. Julkafferepet, årets sista aktivitet. Ingrid Silfverhielm sjöng julsånger, kaffe med sju sorters kakor serverades och som traditionen nu bjuder, så lektes julklappsleken under stor munterhet. Lika traditionsenligt samlades det in pengar till Världens Barn. Årets insamling gav det fantastiska resultatet, 5768 kr. Antalet medlammar under 2013 var 80 st. I medlemslotteriet vann Solvig Johansson ett presentkort på 250 kronor.

Föreläsning onsdagen 12 mars

Lars-Börje Jacobsson föreläste om Fritjof Nilsson Piraten och hans berättelser.

Fastighetsaffär

Dal 1:3 har sålts till Lars Henrik Blomberg och Emelie Katarina Vinlöf.

Föreläsning onsdagen 26 februari

Karolinerna Roland Sandberg berättade först om karolinerna under det stora nordiska kriget, sedan om dagens karoliner, dvs Smålands Karoliner. 1973 bildades Smålands Karoliner i samband med Norra Smålands infanteriregemente firade sitt 350 – årsjubileum. Initiativtagare var Roland Sandberg och han är alltjämt dess befälhavare. Karolinerna har inte framträtt enbart i Sverige, utan de har varit i bl a Amerika, Frankrike, Ryssland, Ukraina. Ett 30-tal personer var samlade i Allégården denna kväll.

Föreläsning onsdagen 5 februari

Framgångsrikt bemötande var ämnet för årets första föreläsning. Det var Etikettdoktorn Mats Danielsson som berättade om vett och etikett. Drygt femtio personer hade kommit till Allégården och fick lyssna till en intressant och roande föreläsning.