Sett. hört och hänt


Onsdag 9 sept
Kråkshults hembygdsförening har tilldelats Jönköpings läns hembygdsförbunds hederspris 2020
Priset utgörs av en enbuske den så kallade Hedersenen. Den skulle ha överlämnats och planterats i våras, men på grund av pandemin blev det inte så.  I samband med förbundets styrelsemöte, som förlagts till Kråkshult, överlämnades en skylt som bevis på utmärkelsen. Då det inte är lämpligt att plantera enen på hösten  kommer detta att ske till våren. Enen kommer att planteras intill sockenmagasinet.
De styrelsemedlemmar som önskade hade möjligheten att besöka Ålarps loge innan de samlades i Allégården, som för dagen var corona-anpassad. Anders Stigbäck berättade om föreningens historia och dess utveckling genom åren och om framtida planer. Hembygdsförening bjöd sedan på kaffe med smörgås och hembakad äppelkaka. Därefter hölls förbundets styrelsemötet.

Fastighetsaffär
Lilla Ålarp har sålts till Marie Brask och Leif Ström

Söndag 12 juli
Avtackning av populär kantor.
Den välbesökta högmässan på Apostladagen, 12 juli 2020 i Kråkshults kyrka, hade några speciella inslag. På uppmaning av tjänstgörande präst, Patrik Windestål, fick kantor Gösta Larsson ledigt en stund och Hässleby-Kråkshults kyrkokör framförde ”En vänlig grönskas rika dräkt” från koret medan kantorn förundrad lyssnade på läktaren. Överraskningen lyckades!
I slutet av mässan avtackades kantorn framme i koret. För pastoratet talade Anders Törnvall och överlämnade blommor. Församlingarnas tack åtföljdes av en unik tavla tillverkad av Andreas och Gun Granlund, Ingatorp. Patrik W. citerade i sitt personliga tacktal Psaltarpsalmen nr 150, som talar om många instrument, som man kan prisa Gud med. Förmodligen behärskar Gösta flera av dem. Kyrkokörens talan fördes av Simone Kästner och blommor överlämnades. Alla framhöll Göstas stora musikaliska bredd och skicklighet.
Som avslutning lät den gamla Schiörlin orgeln höra vad den går för under en skicklig kantors händer och fötter.
Efter högmässans slut serverades kyrkkaffe med tårta. Avstånden hölls och en del valde att dricka sitt kaffe utomhus, på kyrktrappan eller längs kyrkogårdsmuren.

Onsdagen den 8 juli 2020
Musik i sommarkväll i Kråkshults kyrka.
På temat ”Sommar” hade kantor Gösta Larsson satt samman ett trevligt program. Anette Jonsson sjöng många vackra sånger och avslutade med Py Bäckmans ”Stad i ljus”. Anders Nilsson ackompanjerade på dragspel och bjöd också på några mästerligt framförda solostycken. Gösta Larsson presenterade de olika styckena och gav också prov på sin eminenta förmåga att hantera pianot. Han visade också hur bra han är på att improvisera över ett givet tema. Detta var något av en avskedskonsert, då han slutar sin tjänst i Hässleby-Kråkshult.
Det kom upp mot 40 personer till konserten. Kyrkvärden Wåge Olofsson ledde andakten. 

Onsdag 24 juni
Musik i sommarkväll
Nästan 50 personer kom till kyrkan för att lyssna på Claes Göran Gunnarsson som sjöng många sånger ur Einar Ekbergs repertoar. Han berättade också om Ekbergs karriär.

 

Söndag 21 juni
Omkring 25 personer kom till friluftsgudstjänsten på festplatsen

 

Fredag 5 juni

"2020 års kulturpris tilldelas Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening som sedan 1957 resp 1948 har verkat för en betydande kulturgärning då landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda exempel.
Genom att bevara, förädla och förnya kulturen i Kråkshult fortsätter människor att komma samman i föreläsningar, arrangemang och firanden.
Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening är ett fantastiskt exempel på hur man kan skapa en levande kulturell hembygd, öppen för alla
."

Utdelning av Eksjö kommuns kulturpris 2020  ägde rum vid ett festligt arrangemang i Allégården, där ett 30-tal personer mötte upp. Utanför entren var det smyckat med björkar och blommor och inne var det dukat med blå dukar och gula blommor. Bord och stolar var placerade med tanke på distanseringen.
Margaretha Bladh hälsade alla välkomna och var glad över att det, trots pandemin, var möjligt att träffas. Därefter sjöngs ”Du gamla, du fria”.
Tal hölls av kommunfullmäktiges ordförande, Mats Danielsson och kulturchefen Thomas Hansén överlämnade diplom och blommor. Utöver detta får föreningarna 5000 kronor var. Ordförandena Anders Stigbäck och Britten Jonsson tackade för priset
Som förtäring bjöds på snittar, som Monica Ekbladh hade gjort, flera sorters dricka samt kaffe och tårta.

 

Lördag 9 april
Växtloppis vid Allégården
Det var kyrkliga syföreningen som på lördagsförmiddagen anordnade försäljning av växter. 
Drygt 20 personer kom och tog del av utbudet, som bestod av bl a pelargonier, elefantöron, flera sorters tomatplantor,kålplantor och dahlior
Behållningen blev 2.250 kronor som föreningen skänker till Human Bridge. 

Fastighetsaffär

Dal 1:3 har sålts till Pierre Mikael Lindblom och Karine St-Lindblom

EKSJÖ KOMMUNS KULTURPRIS  2020

Årets kulturpris tilldelas Kråkshults hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening.
Som motivering anges bl a att föreningarna har verkat för en betydande kulturgärning där landsbygdens kulturbetydelse har lyfts fram genom goda exempel.
Prisutdelningen kommer att ske 5 juni vid besök av kommunens representanter.

Fredag 13 mars

Årsmöteskväll i Allégården

Både Sockenrådet och Hembygdsföreningen höll traditionsenligt sina årsmöten samma kväll.
Sockenrådet hade sitt årsmöte först, där styrelsen med Anders Stigbäck ordförande, Ann-Britt Karlsson sekreterare och Gun-Britt Carlsson kassör, omvaldes. Efter förhandlingarna bjöd sockenrådet på fika.
Sedan var det dags för hembygdsföreningen. Karl Lennart Karlsson ledde årsmötet och Margaretha Bladh var sekreterare. Verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Enligt valberedningens förslag blev det omval över hela linjen.
I medlemslotteriet blev det Anders Stigbäck och Frank Buse som vann varsin blomstercheck.
Sommarens utflykter till museet i Österbymo och till Simonssons trädgård i Värnamo diskuterades. Därefter visades det bilder från gångna tiders utflykter. 
Endast 14 personer hade kommit till mötena, förmodligen var det influensan som bidrog till att en del stannade hemma.

 

Onsdag 26 februari 
Föreläsning

Minnen och möten

Kvällens föredragshållare var Karin Malmsten från Värnamo, som började på Sveriges Radio 1977 och stannade där i 41 år. Ett arbete både som reporter och producent. Hon visade bilder och berättade om de många intressanta personer hon mött och om reportageresor till bl a Balkan och om en resa i Elvis Presleys fotspår. 
Av de många radiogudstjänster hon producerat var kanske den med påven, när han besökte Lund, den mest intressanta eller minnesgudstjänsten från Paris efter attentatet mot tidningen Charlie Hebdo. Hon har också varit producent för Karlavagnen. Intressant var också att höra om den tekniska utvecklingen hon fick vara med om.
Ett 40-tal personer kom för att lyssna på henne.

Onsdag 5 februari 2020

Föreläsning ”Fånge och fri”.

Det var en intressant föreläsning, när Björn Printz från Rydaholm, berättade om sitt arbete inom kriminalvården, där han i många år varit verksam som fängelsepastor. Det trettiotal personer som kommit till Allégården fick höra om förhållandena på häkten och anstalter och om betydelsefulla möten med häktade och interner. Det var också många som tog tillfället i akt att ställa frågor till Printz.

 

-  -  -  -  -  -  - 2020  -  -  -  -  -  -  -

 

Lördag 28 december 2019

Till det traditionella julkafferepet i Allégården kom ett 50-tal personer, unga som gamla.
Ett kafferep där behållningen oavkortat går till Världens barn,
Karl-Lennart Karlsson hälsade alla välkomna, och efter att Nu tändas tusen juleljus hade sjungits, bjöd han till det uppdukade kaffebordet.
När alla hade ätit av de sju sorters kakor och tårta som bjöds, dukades borden av och det var dags för Margaretha Bladh att starta julklappsleken ” Den tjuvaktiga skatan”.
Då alla hade köpt ett paket för femtio kronor gällde det att slå fram rätt siffra på tärningen för att få tjuva någon annans paket. Under stor munterhet rusades det runt bland borden och paket bytte ägare i rask takt. I år liksom förra året var det en fågelmatare som hörde till en av de mest åtråvärda sakerna. Under kvällen såldes även ett par lotterier.
Kvällens behållning blev 6.516 kronor. Ett mycket glädjande resultat.

                        Image

 

 

Fastighetsaffärer
Fågelhult 2:7, Fågelhult Sörgård har sålts till
Ralph Heinig, Charlotte-Anne Homes och Victoria Heinig

Kråkshults Åsa 2:4, Lilla Åsa har sålts till
Karin Erika Roos och Jon Lars Erik Månsson

Kråkshult 8:2, Skolan har sålts till
Simon Anthonius Tromp
 

Lördag 9 november

Arkivens dag
Årets tema var ”Gömt och glömt”. På borden låg pärmar med gamla fotografier, pärmar med befolkningen från år 1900 och framåt, mantalslängder och ett stort antal gamla tidningar som tilldrog sig ett stort intresse. Dessutom fanns schabloner som tillhört målaren Filip Danielsson (1900-1973). Även en tavla målad av honom fanns att se. En gammal handvevad glassmaskin fanns också till beskådan.
De 35 besökarna fick också tillfälle att delge sina minnen från förr. Några kom ihåg när likvagnen användes, förmodligen var det sista gången i början på 1950-talet. Likvagnen står nu på Ålarps loge. Ove Engborg berättade om en uppsats han skrev när han gick i skolan. Ämnet var hur Bjälkerum skulle se ut i framtiden och Ove trodde då att Bjälkerum vuxit till en stad. Flera andra minnen berättades innan det var dags för kaffe och smörgåsar, som Heidi Persson bjöd på.


Onsdag 6 november

Föreläsning i Allégården
Årets sista föreläsning bjuder alltid på musikunderhållning. Denna kväll var det Anders Nilsson från Ingatorp och Ove Engkvist från Hultsfred underhöll med sång och musik.
Temat var Taube i våra hjärtan.
Ove, 84 år, berättade på ett inspirerat sätt Evert Taubes historia samt sjöng flera av dennes visor. Anders sjöng och spelade dragspel, det instrument han behärskar till fulländning. Det var idel kända Taubevisor de bjöd på. Publiken fick vara med och sjunga i Ellinor dansar, Rosa på bal, Calle Schewens vals m fl.
Anders visade att det även går att spela klassisk musik på dragspel, när han spelade ett stycke av Rossini.
Avslutningsvis sjöng Ove Knalle Juls vals och Anders spelade stämningsfullt Nocturne.
55 personer kom och fick njuta av Evert Taubes musik framförd av dessa duktiga herrar.


Fredag 1 november

Missionsauktion i Allégården
Det var fullsatt när kyrkliga syföreningen hade sin årliga auktion som enligt tradition alltid hålls fredagen före Alla helgons dag. Församlingsherden Marcus Klefbeck inledde med andakt, och fortsatte sedan som auktionsropare, men dessemellan serverades det kaffe. Det var ett stort utbud av saker som var till försäljning. Förutom de tretton hemostar som såldes för 777:- /kilo, fanns dukar, hemstickade sockor och vantar, bröd, kakor, ostkaka, honung, ägg, hemstöpta ljus, julgranar som såldes för 500:- st och mycket annat. Den s k Kråkshultstavlan, målad av Nathalie Fjäll från Bellö, såldes för 5000:-. Ett flertal lotterier såldes under kvällen. Vid ett kort avbrott i auktionen serverades det hembakad ostkaka.
Hela behållningen under kvällen blev 44.200:-, vilket kommer att delas ut till olika hjälporganisationer.

 

Måndag 28 oktober

Kulturlunch i Allégården
Det var hembygdsföreningen och föreläsningsföreningen som anordnade kulturlunchen. Omkring 50 personer, från när och fjärran, slöt upp och serverades en god potatis- och purjolökssoppa med gott bröd.
Björn Holm stod för kulturinslaget och underhöll med sina tänkvärda och kluriga visor, vilka uppskattades mycket av publiken. 
Avslutningsvis serverades en tårtbuffé,  bestående av nio olika tårtor och alla lät sig väl smaka. 
Det var en mycket trevlig eftermiddag med fin gemenskap och härlig stämning.
Ingen representant från kulturnämnden var dock närvarande.

 

Onsdag 23 oktober

Föreläsning i Allégården
Det var den välkände naturfotografen Ingmar Skogås som än en gång gästade Kråkshult. Denna kväll föreläste han, inför ett trettiotal besökare, om Namiböknen i Namibia. En öken som går genom hela landet längs med Atlantkusten från Sydafrika i söder till Angola i norr. Till ett bildspel med fantastiska bilder berättade han om öknen med de världens högsta sanddyner, den unika floran och det rika djurliv som finns där. 

 

Fredag 2 oktober

Föreläsning i Allégården
Min trädgård i ord och bild

Kvällens föreläsare var Marie Johansson från Hattsjöhult, Grimstorp. som berättade och visade bilder från sin fantastiska trädgård, där hon bl a har ett 2000 m²  stort grönsaksland. Här växer grönsaker, rotfrukter och sommarblommor i en härlig blandning. Hennes odlingar är organiskt-biologiska och hon beskrev och lärde ut hur täckodling går till.
   Förutom grönsakslandet finns också en lika stor traditionell trädgård med buskar, träd och perenner. Flera växthus och en vinterträdgård finns här också.
   Avslutningsvis visade Marie bilder på de djur som finns på gården, påfåglar, fasaner, ankor, hästar, jämtgetter, kaniner och katter för att nämna några.
  Ett drygt trettiotal personer tog del av denna intressanta föreläsning och många lät sig inspireras av den.

Lördag 21 september

   Äntligen var det dags för invigning av Ålarps loge, hembygdsmuseet som nu efter flera års ideellt arbete stod klart. Omkring 150 personer kom till Ålarp i ett strålande höstväder.
   Kulturchefen Thomas Hanzén invigningstalade, Johan Karlsson blåste en fanfar och det blågula bandet klipptes av Lill-Sigge Haag, 3 år. Ägaren Britten Jonsson uttryckte sin tillfredsställelse med att logen nu är ett hembygdsmuseum och överlämnade nyckeln till föreningens ordförande Anders Stigbäck. Han öppnade dörrarna och alla kunde gå in och ta del av utställningen. Anders berättade om tillkomsten av museet och om de föremål som finns där. De flesta föremålen har anknytning till jordbruk och flera av de äldre besökarna kände igen många av föremålen och redskapen. För de yngre fanns det mycket att lära.
Image
Ett nära hundra år gammalt tröskverk och en gammal elmotor startades upp.

På logen finns också en repslagarbana, redskap för linberedning, tvättmaskiner både handdrivna och elektriska, en stockbåt funnen i Enegrenen, en orgel från missionshuset samt några kyrkbänkar. På baksidan av logen finns en stenbrytare ”Röja lätt”.  
   Britten Jonsson bjöd på ostkaka och kaffe och
då kom kyrkbänkarna till användning.

Invigningen överträffade alla förväntningar och alla var nöjda med dagen.
Arbetet med Ålarps loge kommer att fortsätta, utställningen  kommer att växa och kompletteras.

 

Image

Thomas Hanzén invigningstalar


        Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Karlsson  blåser fanfar

Image  Lill-Sigge klipper bandet

 

Onsdag 11 september

Föreläsning om Smålands landskapsdjur, Uttern.

Image

   Börje Gunnevik var höstens första föreläsare. Under många år har han studerat och följt uttern i sjöar och åar i närområdet.
Börje berättade utförligt och intressant om utterns liv och beteende samtidigt som han visade många bilder och film.  Under alla årstider har han tillbringat otroligt mycket tid ute vid sjöar och vattendrag för att få se uttern. Ibland har dock förhållandena varit enklare. Börje,som är bosatt vid Grumlan i Vetlanda, har haft förmånen att kunna fotografera uttrar från köksfönstret.  
   Han berättade att han blivit inbjuden till olika djurparker för att studera uttern och att han åker ut och håller föreläsningar i olika sammanhang.
Tack vare sitt stora intresse och kunnande på området är han med säkerhet den enda privatperson som fått köpa en monterad, dvs uppstoppad, utter från Naturhistoriska riksmuseet. Den och även en mink hade med sig och visade upp.
Över 40 personer hade samlats i Allégården och fick ta del av Börjes stora kunnande om uttern.

 

Söndag 21 juli
Kråkshultsdagen

Trots en regnig förmiddag kom 500 – 600 personer till festplatsen. Förutom att lyssna till Cittragruppen och  trubaduren Berndh Stende, kunde man ta del av en konstutställning med bl a bytavlor av Nathalie Fjäll. Keramikern Hedwig Hertz och smeden Mats Gunnarsson visade sina hantverk och ett stort antal veteranbilar fanns på plats. Traditionsenligt serverades bratwurst med surkål och likaså kaffe med hembakat bröd. Dagen avslutades med en gudstjänst på tyska.

Fredag 19 juli
Filmvisning

Även denna fredag var det fullsatt i Allégården när andra Kråkshultsfilmen, från 1960,  visades.

Fredag 12 juli
Filmvisning

Trots åska och kraftiga regnskurar samlades 99 personer i Allégården för att se den första Kråkshultsfilmen inspelad för 64 år sedan, 1955.
 

Söndag 30 juni
Utflykt till  Öen

Denna riktigt varma sommardag var vi 25 personer som åkte till torpet Öen under Ebbarp.
De sista som bodde på torpet var Elof Johansson och hans hustru Cecilia och deras sex barn. På ett intressant sätt berättade Anders Stigbäck för oss om torpet och om det strävsamma liv Elof och hans familj levde.  Om Elof på Öa, som var en speciell person, fanns mycket att berätta. Några som var med hade träffat Elof och även varit hemma hos honom. Efter kafferasten fick vi även gå in i det lilla huset, som i stort sett är ser likadant ut som när Elof bodde där. Här bodde två vuxna och sex barn i ett rum och kök.
I den första Kråkshultsfilmen finns ett inslag med Elof.

Image

Anders berättar om Elof

 

Söndag 23 juni
Friluftsgudstjänst

På söndagseftermiddagen kom drygt 30 personer till gudstjänsten på festplatsen, där Marcus Klefbeck höll predikan o Gösta Larsson svarade för musiken. Kråkshultstrion och kyrkokören framförde flera sånger och psalmer.
Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe.
Image

Kyrkokören

 

Lördag 1 juni
Kulturdagen i Qvill blev en succe.


Ett hundratal personer kom från när och fjärran för att lyssna till historien om Qvills Herrgård. Börje Gunnevik gav förra året ut boken om Qvills  Herrgård. Nu följde han upp den med att på plats berätta om gården, om de verksamheter som funnits genom tiderna och om de personer som levt och verkat i Qvill. Ett stort antal bilder fanns uppsatta runt husen.
Flera personer delade med sig av sina minnen från Qvill.  En av dem var Bernt Johansson, 94 år, som hade växt upp i Norrhult och hade mycket att berätta. Nils Hobros barnbarn, Rut Hobro och Jan Frumerie, berättade om sina besök här. Börje berättade vidare, att i den stora byggnaden på andra sidan vägen, hade det förutom bostäder för arrendator och tjänstefolk, funnits affär och mejeri. Bakom denna byggnad låg pappersbruket . Därefter blev det en promenad bort till smedjan, som ligger vid Enegrenens norra ände, där visade en smed sina talanger. Tillbaka vid huvudbyggnaden var det dags för fikapaus och då underhöll Lars Blomander med dragspelsmusik. Sedan gavs tillfälle att gå in i huset och se bl a vägg- och takmålningarna i hall och salonger och den stora glasverandan på baksidan med utsikt över parken. Sedan återstod platserna för kraftstationen och kvarnen som fick bli avslutning på denna fantastiska kulturdag.

Börje Gunnevik, Lina Lindkvist och Bernt Johansson

Börje Gunnevik, ägaren Lina Lindkvist och Bernt Johansson  

 

Image

 

Onsdag 6 mars

"Livet som piga och dräng
Föreläsning av Carolina Uppenberg. Med utgångspunkt från sin doktorsavhandling ”I husbondens bröd och arbete,” berättade hon om befolkningsökningen under 1800-talet och förhållandet mellan tjänstefolk och husbönder. Ett förhållande som var hårt reglerat av Legostadgan, där pigor och drängar var skyldiga att ta anställning och husbönderna att erbjuda dem årstjänst. Bröt man mot dessa regler kunde man hamna inför rätten, det gällde både tjänstefolket och husbönderna. De som inte tog tjänst kunde av ordningsmakten överlämnas till tvångsarbete. Delar av Legostadgan tillämpades ända in på 1920-talet.
50 personer kom till Allégården denna kväll.

Föreläsning onsdag 13 februari

   Inge Bengtsson från Korsberga var först ut bland vårens föreläsare. Han berättade om sitt liv och om hur han byggde upp företaget Bengtssons Cykel & Service AB i Korsberga
   De närmare 70 personerna, som hade mött upp i Allégården denna onsdagskväll, fick höra hur han 1982 bestämde sig för att börja sälja cyklar och senare även gräsklippare. Den första tiden drev han företaget på kvällar och helger samtidigt som han hade en anställning i Vetlanda. Framgången lät inte vänta på sig och 1986 insåg han att det var dags att satsa enbart på företaget. Utbudet växte hela tiden och 1990 anställde han den första medarbetaren.
   Någon 8-timmars arbetsdag har aldrig varit aktuellt för honom, kvällar, helger och ibland även nätter har han ägnat åt företaget.
Kunniga och engagerade medarbetare, bra priser, mycket marknadsföring, alltid har varor i lager samt att erbjuda kunderna god service har bidragit till att företaget blivit så framgångsrikt, framhåller Inge Bengtsson.

Julkafferepet 28 december 2018

Vid julkafferepet i Allégården samlades det in hela 7335 kr till Världens Barn!
Hembygdsföreningens styrelse och ett par medlemmar hade skänkt 7 sorters kakor och tårta till kaffeserveringen samt värdefulla vinster till lotterierna.
   När Inge Danielsson var kantor i Kråkshult startade han en barnkör som sedan blev en ungdomskör. En del av medlemmarna var nu hemma och firade jul tillsammans med sina barn och den så sammansatta kören underhöll med julsånger under ledning av Inge. 
   Då de drygt 60 personerna i alla åldrar fikat färdigt och de levande ljusen blåsts ut vidtog den muntra leken. Ett stort berg av julklappar delades ut med hjälp av tärningar. Efter att paketen öppnats och man sett ut vilken sak man gärna ville bli ägare till, så kunde man börja tjuva till sig önskesaken, om tärningen visade rätt siffra. Det visade sig att en behållare för fågelfrö i år var den mest eftertraktade saken. Till slut hamnade den hos en lycklig Noa från Örebro.
Till avslutning sjöngs Nu tändas tusen juleljus unisont och alla syntes belåtna med den trevliga tillställningen.

Margaretha Bladh
 

Editerad av: Karl Axel Jonsson (2020-09-20 20:27:34)