Dataskyddsförordningen


Föreningen har ett register, ett medlemsregister, som endast används av styrelsen.
Registret innehåller uppgifter om namn, adress och mailadress, uppgifter som medlem själv lämnat.
Ansvarig för registret är styrelsen.
För att få tillgång till uppgifter, rättelser eller radering av desamma, kontakta styrelsen.

Editerad av: Karl Axel Jonsson (2018-12-19 22:00:31)