Historik

Kråkshults hembygdsförening bildades 1956 och ordförande var under många år var kantor Gustaf Lindegren.
Efter ett upprop 1954 i Jordbrukarnas föreningsblad, föregångare till tidningen Land, kontaktade kantor Lindegren några intresserade Kråkshultsbor och de började samla in uppgifter inom olika områden och skriva ner vad de kom fram till. Kantor Lindegren var också en ivrig fotograf och under några år tog han och Joel Danielsson en mängd diabilder för föreningens räkning.
1955 förverkligades drömmen om en Kråkshultsfilm. Fotograf Stig Samuelsson tillkallades för att filma, då något intressant hände i socknen. 1960 kom nästa film.

Kantor Lindgrens med fleras uppteckningar resulterade senare i tre hembygdsböcker. Den som i detta sammanhang måste omnämnas är Eskil Karlsson, som skrivit de flesta artiklarna. Han hade imponerade kunskaper om bygdens historia och dess människor. Dessa kunskaper förmedlade han bl a genom de många torpvandringar han ledde.
År 2010 gav föreningen ut en andra reviderad upplaga av bok nr 2.