Byggnader

Linbastan
Den 1 juli 1967 överlät ägarna till Tokeryd 1:24 Filip och Margareta Hultstrand, ägaren till Ålarp 1:2 Sigurd Ahlstedt samt ägarna till Ålarp1:3, 1:4  Axel och Stina Jonsson den av dem gemensamt ägda linbastu till Kråkshults hembygdsförening. Linbastun är belägen på fastigheten Ålarp 1:2.

 

 

Dalastugan
Fredrik Elmstedt skänkte den 26 februari 1970, den s k Dalastugan till Kråkshults hembygdsörening. Stugan, som var belägen på Dal !:2, hade varit snickarbod och svinhus. Den nedmonterades och sattes upp på festplatsen av bl a Birger Adelgren och Helmer Carlsson.
Idag används Dalastugan vid Kråkshultsfesterna och höstens berättarkvällar.

 

 

Scenen på Kråkshults festplats
2010 överlät Kråkshults Sportklubb scenen till Kråkshults hembygdsförening.