Konfirmander 1930

Konfirmander 1930
Främre raden fr vänster: Astrid Frid, Byestad. Margareta Ottosson, Sällås. Marta Karlsson, Notteberg. Elsa Karlsson, Perstorp. Ingrid Selander, Järnvägsstationen. Britta Sandvall, Tovaholm. Eva Danielsson, Nyaby, Alseda.
Bakre raden: Sven Johansson, Hammarslund. Gillis Edvardsson, Lida. Ivar Mårtensson, Hultsvik. Josef Höglind, Lundholmen. Stig Karlsson, Brännefall. Josef Klasson, Svenstorp. Lennart Strömberg, Hammarshult. Helge Isaksson, Folkatorp. Håkan Petersson, Stora Hult. Verner Josefsson, Hjärtaryd. Olof Frid, Byestad. Ivar Isaksson, Bragderyd, Bäckseda.
Konfirmationslärare: Komminister Karl Joel Ödeen, Lemnhult.
Konfirmation: 7 juni
Nattvardsgång: 8 juni 

Förening:

Korsberga Hembygdssällskap

Skapad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-20 12:15:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-20 15:19:52) Kontakta föreningen