Konfirmation 1927

Konfirmation 1927
Främre raden fr vänster: Ada Högstedt, Solliden. Agnes Karlsson, Brännefall. Vivi Andersson, Klackenäs. Elna Karlsson, Göljaryd. Britta Ljung, Norraskog. Linnea Nyberg, Granliden. Margareta Nord, Hammarsberg, Hanna Johansson, Höghult. 
Bakre raden: Erik Adolfsson, Flohult. Rut Johansson, Flohult. Ragnar Fält, Linnedal. Ally Karlsson, Buraberg. Axel Höglind, Lundholmen. Rut Isaksson, Folkatorp. Ivar Oskarsson, Klintaberg. Alice Sundberg, Kullskog. Ivan Frid, Byestad. Elsa Schill, Ekelund. Alvar Rosander, Liljeholmen. Karin Croona, Horfvidsfall. Albert Johansson, Stockatorp. Astrid Karlsson, Flohult. Erik Isaksson, Applaholm. Eskil Wallin, Torpängen. Tage Erlandsson, Skeftesfall. Robert Lindén, Sjöanäs.
Konfirmandlärare: Kyrkoherde Johannes Lundh
Konfirmation: 4 juni
Nattvardsgång: 5 juni 

Förening:

Korsberga Hembygdssällskap

Skapad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-18 12:15:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-20 10:07:24) Kontakta föreningen