Konfirmander 1911

Konfirmander 1911
Från vänster: Signe Johansson, Härstenstorp. Astrid Josefsson, Hjälmsäng. Vendla Karlsson, Knixhult. Ruth Klasson, Skeftesfall. Lilly Wigell, Löneberg. Gerda Andersson, Anglaskruf. Hildur Jonasson, Boda. Naemi Karlsson- Svan, Skeftesfall. Hilma Klasson, Svanekull. Hilda Johannesson, Svanäng. Elin Petersson, Holma. 
Bror Johansson, Lida. Erik Karlsson, Almsgård. Josua Karlsson, Valsberg. Einar Jonasson, Ekeberg. Emrik Axelsson, Löneberg. Albert Karlsson, Anglaskruf. Henning Claesson, Göljaryd. Emanuel Karlsson, Brunsgård. Edvin Petersson, Knixhult. Julius Krig, Folkatorp. Algot Petersson, Hultsvik. Uno Oskarsson, Stocksberg. Herrits Fält, Lindås.
Konfirmandlärare: Kyrkoherde Herman Appelblad
Konfirmation: 24 juni
Nattvardsgång: 25 juni
På grund av att kyrkoherde Herman Appelblads bortgång tjänstgjorde vid konfirmationen komminister Samuel Alfred Linder, Lemnhult. Kortet är taget före konfirmationsdagen. Längst till vänster kyrkoherde Herman Appelblad, till höger om konfirmanderna kyrkväktare J.A Ström. 

Förening:

Korsberga Hembygdssällskap

Skapad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-04 12:28:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-05 10:01:20) Kontakta föreningen