Hjälmsäng gård

Hjälmsäng gård
Hjälmsäng 1:1 150 ha varav 9 ha åker och 141 ha skog mm. 1 km från järnvägsstation. Taxering 41000 kronor. Släktgård från 1842. Hus byggd i trä omkring 1880, 6 rum och kök, 2 hallar. Renoverad 1948. Ekonomibyggnad byggd 1906 i trä, inrymde 4 hästar och 16 nörkreatur. Arrendator Henry Andersson. Ägare syskonen Carl, Sigfrid, Elin, Astrid och Albert Josefsson.
Uppgifter hämtade ur Sveriges bebyggelse, 1952.

Förening:

Korsberga Hembygdssällskap

Skapad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-12 15:10:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Korsberga Hembygdssällskap (2017-04-12 15:16:40) Kontakta föreningen