Om oss

 

Köping-Egby Hembygdsförening, Kyrkallén 3,
387 50 Köpingsvik.
E-post:  [email protected]
E-post till Styrelsen: [email protected]
E-post till Kassören: [email protected]
E-post till Ordförande: [email protected]
 

 

Styrelse:
Ordförande: Maria Lindqvist

Vice ordf: Ove Larsson

Sekreterare: Olof Johansson

Kassör: Gunvor Persson

Paul Jensen

Göran Lindberg

Anki Arfvidsson

 

Styrelsehedersledamot:

Sven Larsson 

Styrelsesuppleanter:

Inge Johansson – Sandby

Robert Johansson – Ramsättra

Inger Johansson -- Kolstad

Lena Olofsson – Öij

Sara Stach

Susanne Johansson – Köpingsvik

Birgitta Rydell – Köpingsvik 

Valberedning:

Per Bondesson 0485-76007 – Egby, sammankallande.

Gunn-Britt Gunnarsson – Sandby

Bo Lundqvist – Källingemöre

Anders Johansson - Törneby

Revisorer:

Bo-Christer Andersson – Sandby

Heiner Peitz -Köpingsvik

Revisorsuppleanter:

Sven-Olof Larsson – N. Wannborga

Albin Olsson – Egby