Styrelsen


Styrelsen 2019

Ordförande:                       Katarina Bladh

Sekreterare:                       Li Nordstrand

Vice ordförande och

Kassör:                               Gösta Knutsson

Ledamot:                           Nicklas Bladh

Ledamot:                           Anders Engström

Ledamot:                           Lars Johansson

Suppleant:                         Ingrid Jacov

Suppleant:                         Rolf Kleinhans-Bukowski

Suppleant:                         Elina Reiver

 

 

 

 

Editerad av: Katarina Blad (2020-07-24 09:48:40)