Kolbäcks socken

Kolbäcks socken, numera Kolbäck-Säby församlingOmfattade tidigare en smal remsa mellan Kolbäcksån och den parallellgående landsvägen i nord-sydlig riktning (Lv 252) som sträckte sig norrut till Laggarbo (vid avtagsvägen mot Lisjö). Denna del överfördes till den nybildade Hallstahammars församling, i övrigt bestående av förutvarande Svedvi socken, i samband med att Hallstahammar blev köping 1943. I gengäld erhöll Kolbäck sydligaste delen av Svedvi.

Sammanslogs med Säby och Rytterne socknar till Kolbäcks landskommun 1952. Uppgick i Hallstahammars kommun 1971, utom Rytterne och de östra delarna av Säby som övergick till Västerås.


Förening:

Kolbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Kolbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 19:53:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kolbäcks Hembygdsförening (2014-06-21 19:53:49) Kontakta föreningen