Styrelse mm

Adresser till styrelsemedlemmar m fl finns Här

Från senaste Årsmöte

Ordförande: Per-Erik  Nyström.
Sekreterare: Ann Karlsson.
Kassör:  Urban Manér.
Övr. ord. ledamöter: Mattias Jansson, Roine Karlsson, Agneta Gyllner, Anne Granqvist
Suppleanter: Tommy Persson, Erik Wängemar, Eva MacKey.
Revisorer: Tomas Lindh, Bertil Jansson.

Arbetsgrupper  
* = Sammankallande i arbetsgrupp (Adjungerade) i styrelsen.

Arkivgrupp Gräsklippargrupp
Gösta Lindqvist * Jukka Ahonen *
Björn Brorsson Lars Haraldsson
Anders Lundberg Olle Sundelin
John Berglund Lars-Åke Klaar, reserv
 Tommy Persson Rune Säfström, reserv
   
Hantverksgrupp Programgrupp
Lars-Erik Eriksson * Anne Granqvist *
Bengt Abrahamsson Agneta Gyllner
Anders Lundberg Lars och Lena Haraldsson
Lars-Ove Carlsson Mattias Jansson
Olav Eriksson Helena Ahonen
Stig Granath Linda Karlsson
Christer Hoverberg Owe och Siw Andersson
Bernt Lindh
Bernt Melander
Valberedning:
Sölvi Ekström
Gunborg Brundin Blom
Hemslöjdsgrupp Kryddgårdsgrupp
Solveig Berger * Monica Jansson *
Ingegerd Granath Lillevi Pousette
Stina Granath Birgitta Wallén
Stugvärdar
——————-
Domargården: Monica Jansson, Birgitta Wallén
Kaffestugan: Lillevi Pousette och Anne Granqvist
Stallänga/Snickarbod: Sune Wängemar och Stig Johansson
Visthusbod / Dass: Vakant, Solveig Axelsson
Parstugan: Rune Säfström
Lilla rustboden Monica Jansson
Smedjan: Bo Taxén
Soldattorpet: Solveig Axelsson
Maskinhallen: Roine Karlsson, Seth Andersson, Olle Jansson
Lotterilängan: Rose Crondahl
1500-talsboden: Anders Lundberg
Ladan: Gösta Lindqvist
Väderkvarn: Lars-Erik Eriksson
Linbastun: Rune Säfström
Arkiv: Gösta Lindqvist