Verksamhetsplan

Våra planerade aktiviteter för 2016 kan du se till höger.
Övrig verksamhet

Fortsatt underhåll och upprustning av Gammelgården.
En separat vårdplan finns för varje hus.
Visningsprogram för tillresta besöksgrupper skall förbättras.
Arkivet bakom kaffestugan är klart. Sortering och registrering pågår.

Dessutom fortsätter vi med:
– Att samla in bilder, röster och musik från bygden.
– Uppdatera databasen bygdeband.se
– Informera. Sälja dokumentation om bygden och oss själva.
– Kryddodlingsverksamheten.   Anordna utställningar.
– Samarbete med Knutby Kulturförening (KUF), Svenska Kyrkan,
Knutby Skola, Vuxenskolan, Lions, Uppsala Kulturnämd m.fl.