Föreningshistorik

Vår förening bildades 1929 som ”Knutby-Bladåkers hembygds- och fornminnesförening”
Under årens lopp har vi bytt namn ett par gånger. När Faringe socken ville ingå ändrades namnet till Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförbund.
Senare har vi anpassat oss till Sveriges Hembygdsförbunds standardstruktur och heter nu Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygsförening.

Gamla stadgar  De näst senaste stadgarna

Äldre styrelser  En lista över ordförande, sekreterare, och kassörer 1929 – 2016

Utmärkelser   Några exempel på Diplom och andra utmärkelser från senare tid.

Knutbykuriren  Under åren 1954 – 1981  gav vi ut 8 årgångar av detta häfte

Arkiv  Direkt hopp till Arkivsidan