0481 Alma och Karl Karlsson, Bennebol

0481 Alma och Karl Karlsson, Bennebol
Äldre porträtt. Avfotograferat en vecka före auktionen i Bennebol 15 juni 1968