0478 Bennebol. Gammal mortel av malm

0478 Bennebol. Gammal mortel av malm
Denna mortel av malm är troligen tillverkad vid Bennebol