0478 Bennebol. Gammal mortel av malm

0478 Bennebol. Gammal mortel av malm
Denna mortel av malm är troligen tillverkad vid Bennebol

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-12-27 16:32:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-12-27 16:32:08) Kontakta föreningen