0466 Bennebol 1968-06-08. Dokumentation före auktion.jpg