0482 Karl Joakim Beck Friis

0482 Karl Joakim Beck Friis
Porträtt, avfotograferat i Bennebol, en vecka före auktionen 15 juni 1968.