0092 Gustaf Liljedal kör Reuterskiölds bil ca 1920.jpg

0092 Gustaf Liljedal kör Reuterskiölds bil ca 1920.jpg
Liljedal var herrskapskusk vid bl.a. Norrgarn.
Den tredje personen i bilen okänd.