0508 Långmon 1958. Hos Hilma och Karl Andersson

0508 Långmon 1958. Hos Hilma och Karl Andersson
Mästars-Erik Jansson har här intervjuat spelmannen och f. d. torparen, Gustaf Nordström, som på äldre dagar bodde här hos dotter och måg vid Långmon.