0596 Långmon.jpg

0596 Långmon.jpg
Här i huset närmast kameran bodde Axel Pettersson. I huset längre bort bodde Gustav Nordström en tid.
De brukade träffas och spela. I Knutbyarkivet finns en inspelning från en SPELMANSTRÄFF (med flera spelmän)