Axel Pettersson


På sin lilla fiol (kvartsfiol) brukade Axel spela låtar efter Mårten Blank. Bilden togs i samband med en spelmansträff vid Långmon, Bladåker. Mannen med dragspelet är Gustaf Nordström, mer känd som Gustaf-i-Gropen eller Grop-Gustaf.